La distribució és un dels aspectes més importants de la gestió logística. I és que lliurar un producte tard o en mal estat pot trencar de manera irreversible la confiança entre l’empresa i el client. Avui t’expliquem quins elements hem de tenir en compte a l’hora de planificar una ruta de transport logístic amb èxit.  

Planificar una ruta de transport: factors que cal tenir en compte

Per planificar les rutes de distribució, les empreses han de considerar tots els factors que afecten directament la logística del transport: 

  • Xarxa de carreteres: cal estudiar els tipus de vies, les zones de trànsit, els peatges, els nivells de trànsit i les limitacions d’accés. 
  • Selecció de vehicles: a més de la disponibilitat de les unitats de transport, s’han de considerar les dimensions i les característiques de cada unitat.  
  • Tramitació de permisos: segons la ruta i el tipus de mercaderia, és possible que s’hi apliquin permisos, restriccions i condicions especials.  
  • Terminis de lliurament: cal diferenciar entre enviaments regulars i enviaments urgents i d’última hora. 
  • Tipus de mercaderia: és important tenir en compte característiques com la quantitat, el volum, el pes i la fragilitat dels productes que s’han de lliurar. 

Com es dissenya una ruta de distribució?

Abans de planificar una ruta logística, hem de fer un diagnòstic previ de tots aquests factors. Això ens permetrà identificar les mancances i les fortaleses de les rutes actuals, que ens serviran de punt de partida per dissenyar la nova xarxa de transport. El disseny d’una ruta de distribució ha d’incloure els punts següents: 

  • Coneixement del client: per establir rutes estratègiques, cal tenir una base de dades que inclogui la ubicació dels clients i les destinacions més freqüents.  
  • Selecció de rutes principals i alternatives: a més de considerar el temps que es triga a fer cada ruta, hem de valorar altres factors, com ara les restriccions d’accés i els nivells de trànsit. 
  • Selecció dels mitjans de transport: s’ha de determinar quin vehicle és el més adequat per a cada trajecte i tipus de mercaderia.  
  • Tecnologia i comunicació: avui dia hi ha dispositius i programes que ens permeten fer un seguiment en temps real dels lliuraments. 

En un context com l’actual, el camp de la logística ofereix moltes oportunitats professionals. Si et vols dedicar a un sector en creixement, el cicle formatiu de grau superior de Transport i Logística et capacita per planificar les rutes de distribució i gestionar les activitats logístiques de qualsevol empresa.