Universitat Oberta de Catalunya

 

Cicle formatiu de grau superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

clock-full icon
2000
hores
empresa icon
383 hores
de pràctiques
proyectos icon
Formació
per projectes
mobile icon
Online i
flexible
comment icon
Idioma:
Castellà
profile icon
Títol Oficial
del Ministeri

Títol Oficial de Tècnic Superior
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

El cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma és pensat per a totes les persones a les quals els apassiona el món de la programació i el desenvolupament en diferents plataformes (no solament Android o IOS), i busquen formar-se en el disseny d’interfícies d’usuaris, programació de serveis i processos i en la creació d’aplicacions per a telèfons mòbils, jocs d’entreteniment…

El cicle superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma capacita per a esdevenir un professional qualificat per a explorar, desenvolupar, configurar, implantar, documentar i mantenir sistemes informàtics multiplataforma, desenvolupar aplicacions multiplataforma, desenvolupar interfícies gràfiques, crear aplicacions multiprocés i multifil, i gestionar bases de dades i implantar i mantenir sistemes ERP-CRM… garantint l’accés a les dades de manera segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Les sortides professionals de la FP de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma són nombroses. Com a tècnic superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, no solament podràs fer la teva activitat en l’àrea d’informàtica d’empreses i corporacions que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructures de xarxes intranet, internet o extranet, sinó que les podràs aplicar en l’àrea de les telecomunicacions o de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)… i fins i tot estaràs capacitat per a desenvolupar els desenvolupaments per al teu projecte propi.

Podràs convalidar part d’aquest cicle si estudies un altre cicle d’informàtica. En menys temps, pots tenir dues titulacions oficials. Demana’n més informació.

Títol expedit per:
Jesuïtes Educació clot
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Generalitat de Catalunya
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Què aprendràs?

Continguts
Metodologia
Perfil i sortides laborals
Requisits
En acabar el cicle formatiu de grau superior sabràs:

 

 • Conèixer els llenguatges de programació multiplataforma més emprats (Java, C, C++, C# (Microsoft .NET) , Python…).
 • Configurar i explotar sistemes informàtics, i gestionar bases de dades i entorns de desenvolupament.
 • Programar emprant xifrat per a desenvolupar programari segur.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma que fan ús de bases de dades relacionals, objecte-relacionals, orientades a objecte i XML.
 • Desenvolupar aplicacions mòbils natives i videojocs mòbils.
 • Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils.
 • Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma.
 • Utilitzar i personalitzar programes de gestió empresarial i d’accés a dades.
 • Fer desenvolupaments en l’àmbit de la internet de les coses (IOT).
Eines informàtiques incloses en aquest cicle

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

50

Treball per projectes
1.000 hores aprox.

33

Seminaris formatius
650 hores aprox.

17

Pràctiques laborals
350 hores aprox.

 • Proyectos50
 • Seminarios33
 • Practicas17
El cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma és una de les formacions més completes de la FP i es pot completar amb el cicle d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX), amb el qual té una part comuna.

De què podràs treballar

 • Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci
 • Desenvolupar aplicacions de propòsit general
 • Desenvolupar aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil
 • Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cada un dels seus mòduls
 • Gestionar la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM i garantir-ne la integritat
 • Desenvolupar components personalitzats per a sistemes ERP-CRM atenent els requeriments

On podràs treballar

 • Empreses de desenvolupament de programari de propòsit general.
 • Empreses de desenvolupament d’aplicacions en l’àmbit dels videojocs i dels dispositius mòbils.
 • Empreses de desenvolupament de programari en l’àmbit de la Internet de les Coses (IOT, Internet ofthings).
 • Empreses o Institucions que utilitzen i desenvolupen solucions de BigData.

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma de FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Responem tots els teus dubtes
Preguntes freqüents
Vols més informació?
Preparant-te per al món professional

Els protagonistes de FP Online

Vols més informació?
Gender
css.php