Cicle formatiu de grau superior Transport i Logística

clock-full icon
2000
hores
empresa icon
416 hores
de pràctiques
proyectos icon
Formació
per projectes
mobile icon
Online i
flexible
comment icon
Idioma:
Castellà
profile icon
Títol Oficial
del Ministeri

Títol Oficial de Tècnic Superior
Transport i Logística

La competència general d’aquest títol oficial de tècnic superior en Transport i Logística consisteix a organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l’empresa en el marc de la qualitat, la seguretat i el respecte mediambiental.

El cicle formatiu de grau superior de Transport i Logística et capacita per a dissenyar, executar i supervisar les activitats de transport de mercaderies i viatgers. Aquesta FP de Transport i Logística en línia et dona a conèixer les possibilitats logístiques que t’ofereix el mercat i t’habilita per a planificar el recorregut òptim de persones i objectes des del punt de vista de l’eficiència en temps i recursos.

Cursant el cicle superior de Transport i Logística, entendràs com funcionen les cadenes de proveïment logístic i seràs capaç d’analitzar-les i optimar-les. Podràs convalidar part d’aquest cicle si estudies el CFGS de Comerç Internacional. En menys temps, pots tenir dues titulacions oficials. Demana’n més informació.

Títol expedit per:
Jesuïtes Educació sarria
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Generalitat de Catalunya
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Què aprendràs?

Continguts
Metodologia
Perfil i sortides laborals
Requisits
En acabar el cicle formatiu de grau superior sabràs:

 

 • Organitzar els departaments d’una empresa de transport i logística de mercaderies o viatgers, determinant els recursos humans i materials necessaris per a complir els objectius establerts per la direcció.
 • Elaborar i gestionar els plans de transport, els plans de producció, els plans d’operacions i fluxos del magatzem, i els tràfics diaris.
 • Fer la planificació de rutes de llarga distància i la confecció de rutes de repartiment seleccionant la millor combinació possible de mitjans de transport.
 • Dur a terme les gestions administratives que garanteixin el tràfic o el transport internacional de mercaderies o de viatgers entre diferents països i amb mitjans de transport diversos.
 • Promocionar i difondre els serveis de transport i logístics aplicant tècniques i estratègies de màrqueting.
 • Dur a terme el procés de venda de servei de transport i de logística, i elaborar la documentació derivada de la venda.
 • Gestionar les relacions amb els clients, quan calgui en anglès, i fer el seguiment de les operacions per a satisfer adequadament les seves demandes, incidències i reclamacions assegurant el nivell de servei prestat.
 • Organitzar l’emmagatzematge de mercaderies en les condicions que en garanteixin la integritat i l’aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles.
 • Fer i controlar l’aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i de distribució assegurant-ne la quantitat, la qualitat, el lloc i els terminis.
 • Portar a terme la gestió administrativa de les operacions d’importació i exportació i introducció i expedició de mercaderies.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

50

Treball per projectes
1.000 hores aprox.

33

Seminaris formatius
650 hores aprox.

17

Pràctiques laborals
350 hores aprox.

 • Proyectos50
 • Seminarios33
 • Practicas17

Amb el títol oficial de tècnic superior de Transport i Logística podràs treballar en empreses del sector del transport i la logística, tant per compte propi com per compte d’altri, fent funcions de planificació, organització, gestió i comercialització del servei de transport o de logística.

De què podràs treballar

 • Cap de tràfic d’empreses de transport de viatgers per carretera
 • Cap d’operacions
 • Gerent de l’empresa de transport
 • Personal inspector de transport de viatgers per carretera
 • Cap d’estació d’autobusos
 • Personal gestor de transport per carretera
 • Comercial de serveis de transport per carretera
 • Personal administratiu de servei de transport per carretera
 • Gerent d’empreses de transport per carretera
 • Cap de circulació
 • Agent de transports
 • Agent de càrrega
 • Cap de tràfic en activitats de transport
 • Cap d’administració de transport terrestre, aeri, marítim i multimodal
 • Cap de tràfic en activitats de transport combinat
 • Comercial de serveis de transport
 • Personal operador de transport porta a porta
 • Personal transitari

On podràs treballar

 • Empreses de transport
 • Empreses de distribució internacional
 • Centres logístics internacionals
 • Ports i aeroports
 • Qualsevol empresa amb operacions de comerç internacional

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Transport i Logística de FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Responem tots els teus dubtes
Preguntes freqüents
Vols més informació?
Preparant-te per al món professional

Els protagonistes de FP Online

Vols més informació?
Gender
css.php