Universitat Oberta de Catalunya

 

Cicle formatiu de grau superior Màrqueting i Publicitat

clock-full icon
2000
hores
empresa icon
416 hores
de pràctiques
proyectos icon
Formació
per projectes
mobile icon
Online i
flexible
comment icon
Idioma:
Castellà
profile icon
Títol Oficial
del Ministeri

Títol Oficial de Tècnic Superior
Màrqueting i Publicitat

El cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat et capacita per a definir i portar a terme el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials, i promocionar i anunciar els productes i els serveis en els mitjans i els suports de comunicació adequats. La crisi i l’aparició de noves empreses a internet (tant nacionals com internacionals) han provocat que les oportunitats per al futur professional del màrqueting estiguin pràcticament assegurades. 

Un tècnic superior en Màrqueting i Publicitat és expert a generar una «oferta de valor» i tornar competitiva una empresa. És un professional imprescindible avui dia en el nucli de qualsevol organització. 

El mercat professional d’aquest sector reclama professionals amb el títol de FP de Màrqueting i Publicitat que tinguin la capacitat de mantenir-se connectats en tot moment, i que tinguin una formació i un pensament enfocats en clau global.

Títol expedit per:
Jesuïtes Educació sarria
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Generalitat de Catalunya
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Què aprendràs?

Continguts
Metodologia
Perfil i sortides laborals
Requisits
En acabar el cicle formatiu de grau superior sabràs:

 

 • Fer les gestions necessàries per a la constitució i la posada en marxa d’una empresa comercial, planificant i gestionant l’obtenció dels recursos financers necessaris, que aportin la rendibilitat econòmica i financera de l’empresa.
 • Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats aplicant tècniques estadístiques establint un sistema d’informació de màrqueting (SIM) eficaç, que serveixi de suport en l’elaboració d’accions de màrqueting.
 • Organitzar grups d’enquestadors o entrevistadors i fer enquestes o entrevistes, planificant el treball de camp i utilitzant les tècniques i procediments establerts per a complir els objectius fixats en el pla d’investigació comercial.
 • Donar assistència en l’elaboració i el seguiment de les polítiques i els plans de màrqueting, analitzant les variables de màrqueting mix per a aconseguir els objectius comercials definits per l’empresa.
 • Elaborar el pla de mitjans publicitaris de l’empresa combinant-los adequadament, i fer-ne el seguiment i el control perquè s’executin del tot.
 • Gestionar el llançament i la implantació de productes i serveis en el mercat, aplicant les estratègies de màrqueting i accions promocionals adequades, d’acord amb el que estableix el pla de màrqueting de l’organització.
 • Planificar i dur a terme accions de màrqueting digital gestionant pàgines web i sistemes de comunicació per internet per a complir els objectius de la política de comerç electrònic de l’empresa.
 • Elaborar materials publipromocionals i informatius, respectant la normativa vigent en matèria de publicitat i utilitzant tècniques i aplicacions informàtiques d’edició i disseny en diversos suports per a difondre’ls segons els plans programats.
 • Organitzar i gestionar esdeveniments de màrqueting i comunicació interpretant el brífing, contractant proveïdors, actors i agents, i dirigint els esdeveniments i donant-hi assistència per a complir el que estableix el pla de comunicació empresarial.
 • Comunicar-se en anglès amb fluïdesa, tant de paraula com per escrit, amb tots els operadors i organismes que intervenen en operacions comercials.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

50

Treball per projectes
1.000 hores aprox.

33

Seminaris formatius
650 hores aprox.

17

Pràctiques laborals
350 hores aprox.

 • Proyectos50
 • Seminarios33
 • Practicas17

Podràs treballar exercint les tasques de màrqueting i publicitat per a empreses o organitzacions, potenciant la integració de les eines de la publicitat en línia en els plans de comunicació empresarial d’analítica web, els canals de venda adaptats a la mobilitat, les estratègies de posicionament SEO/SEM i les estratègies de màrqueting de mitjans socials (social media marketing).

De què podràs treballar

 • Tècnic de màrqueting i publicitat
 • Tècnic de relacions públiques
 • Organitzador d’esdeveniments de màrqueting i comunicació
 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat

On podràs treballar

 • Agències de publicitat i màrqueting
 • Empreses comercials
 • Xarxes socials
 • Serveis a les empreses

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat de FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Responem tots els teus dubtes
Preguntes freqüents
Vols més informació?
Preparant-te per al món professional

Els protagonistes de FP Online

Vols més informació?
Gender
css.php