El món ha canviat de manera inesperada en els últims mesos. Les conseqüències de la pandèmia del coronavirus no solament han modificat la manera de relacionar-los, sinó que també han impactat de manera irreversible en la majoria dels sectors professionals. Sens dubte, la gestió logística és un dels àmbits més afectats per aquesta crisi global. 

Els cinc reptes de la gestió logística per a aquest 2020

Les necessitats creixents de control, eficiència i rapidesa converteixen el sector logístic en un camp molt dependent de la innovació tecnològica. En els últims anys, els programes informàtics de control d’inventari han revolucionat el món de la gestió logística i han aconseguit optimitzar la majoria dels processos.  

És per això que les grans empreses del sector del transport i la logística coincideixen que la tecnologia és un aspecte fonamental per al futur de la gestió logística. A partir d’ara, aquests són els cinc grans reptes a què s’enfronta aquest sector: 

  1. Traçabilitat. Poder controlar en temps real l’evolució dels processos logístics és fonamental per mantenir la informació de les trameses actualitzada en qualsevol moment.  
  2. Planificació. Per poder optimitzar els processos, cal revisar constantment la planificació de les tasques i poder-les gestionar des de qualsevol lloc.  
  3. Agilitat de procediments. En aquest punt, els programaris de control d’inventari són una eina essencial per augmentar la productivitat i agilitar els processos logístics.  
  4. Connectivitat en circumstàncies adverses. Les condicions extremes en què s’estan produint les trameses des de fa un temps obliguen les empreses de gestió logística a utilitzar tecnologies segures que resisteixin tota mena d’adversitats. 
  5. Complexitat en els lliuraments. En aquest nou context, els processos de lliurament són més complexos i la urgència de les trameses no para de créixer. Perquè mentre que els clients volen rebre la seva mercaderia com més aviat millor, les duanes i els procediments legals són cada vegada més estrictes.