Universitat Oberta de Catalunya

 

Cicle formatiu de grau superior Educació Infantil

clock-full icon
2000
hores
empresa icon
449 hores
de pràctiques
proyectos icon
Formació
per projectes
mobile icon
Online i
flexible
comment icon
Idioma:
Castellà
profile icon
Títol Oficial
del Ministeri

Títol Oficial de Tècnic Superior
Educació Infantil

El cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil s’adreça a les persones que han decidit professionalitzar-se en l’àmbit de l’educació infantil i busquen dissenyar, implantar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància per poder treballar com a educadors infantils en jardins d’infància, centres educatius o de lleure, ludoteques, cases de cultura, biblioteques, granges escola…

Aquesta FP d’Educació Infantil presenta múltiples i variades sortides professionals: un tècnic superior en Educació Infantil és responsable d’un grup d’aula (exerceix el rol de tutor, programa, es relaciona amb les famílies, planifica la jornada, etc.).

Cada vegada hi ha més demanda de professionals qualificats per part dels centres dedicats a la cura i educació dels infants. De fet, les dades del Servei Públic Estatal d’Ocupació (SEPE) ho corroboren, ja que la xifra de persones contractades titulades en el cicle superior d’Educació Infantil ha augmentat darrerament.

Títol expedit per:
Jesuïtes Educació bellvitge
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Generalitat de Catalunya
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Què aprendràs?

Continguts
Metodologia
Perfil i sortides laborals
Requisits
En acabar el cicle formatiu de grau superior sabràs:

 

 • Programar la intervenció educativa d’una aula destinada a infants de 0 a 3 anys.
 • Organitzar una aula amb els recursos adients per a infants de 0 a 3 anys.
 • Conèixer les estratègies metodològiques necessàries per a desenvolupar activitats amb infants de 0 a 6 anys.
 • Adquirir estratègies per a comunicar-se amb les famílies i així aconseguir treballar de manera coordinada l’educació del seu fill o filla.
 • Detectar possibles trastorns en els infants i saber orientar les famílies per a treballar-los.
 • Tenir clars els protocols establerts a l’hora d’actuar davant d’un accident o malaltia.
 • Utilitzar eines per a avaluar els infants i per a poder transmetre a les famílies la informació obtinguda.
 • Mostrar creativitat en el disseny d’activitats seguint les línies pedagògiques de la institució.
 • Adquirir habilitats socials que permetin relacionar-se amb els infants, les famílies i els companys de l’equip amb què treballa.
 • Organitzar espais aplicant les normatives que garanteixin estar en entorns segurs.
 • Ser capaç de crear i gestionar una llar d’infants.
 • Interpretar les frases i traduir-les a un llenguatge més humà i reconeixible.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

50

Treball per projectes
1.000 hores aprox.

33

Seminaris formatius
650 hores aprox.

17

Pràctiques laborals
350 hores aprox.

 • Proyectos50
 • Seminarios33
 • Practicas17
La titulació oficial del cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil et permetrà accedir a un lloc de treball d’acord amb els teus estudis, sigui en el primer cicle d’educació infantil (sempre sota la supervisió d’un mestre o mestra), o en institucions dependents d’organismes estatals, autonòmics o locals, i en centres de titularitat privada: institucions o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en espais de suport familiar a partir de les directrius d’altres professionals

De què podràs treballar

 • Educador/a infantil en el primer cicle d’educació infantil. Sempre sota la supervisió d’un mestre o mestra
 • Educador/a infantil en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada
 • Educador/a amb menors (0-6 anys) en situació de risc social. En institucions o en programes específics de treball o en espais de suport familiar a partir de les directrius d’altres professionals
 • Educador/a en programes o activitats de lleure i temps lliure infantil. Ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius

On podràs treballar

 • Institucions dependents d’organismes estatals, autonòmics o locals, i en centres de titularitat privada
 • Institucions o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social
 • Programes o activitats de lleure i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius…
 • Escoles bressol, llars d’infants i escoles infantils
 • Serveis a les empreses

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Educació Infantil de FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Responem tots els teus dubtes
Preguntes freqüents
Vols més informació?
Preparant-te per al món professional

Els protagonistes de FP Online

Vols més informació?
Gender
css.php