Universitat Oberta de Catalunya

 

Cicle formatiu de grau superior Integració Social

clock-full icon
2000
hores
empresa icon
449 hores
de pràctiques
proyectos icon
Formació
per projectes
mobile icon
Online i
flexible
comment icon
Idioma:
Castellà
profile icon
Títol Oficial
del Ministeri

Títol Oficial de Tècnic Superior
Integració Social

El cicle formatiu de grau superior d’Integració Social et permet créixer professionalment com a tècnic superior en Integració Social. Aquest títol et capacita per a programar, analitzar, implantar i avaluar les intervencions en integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al personal professional. 

Aquests professionals han de ser capaços d’aportar solucions a nous reptes, com l’augment de l’esperança de vida amb el consegüent envelliment de la població, la inserció laboral de les víctimes de violència de gènere, de persones amb diversitat funcional, de persones en risc d’exclusió social, la integració social i laboral de persones migrants… La integració social és un camp que demana professionals qualificats i titulats i incorpora activitats en nous sectors com la mediació comunitària, la intercultural i la violència de gènere. 

Les persones que decideixen estudiar Integració Social online podran exercir la seva activitat laboral en el sector dels serveis a les persones, treballant des del respecte i garantint la creació d’entorns segurs, tant per a les persones destinatàries com per al personal professional. 

Els àmbits d’actuació de la FP d’Integració Social poden ser l’àmbit assistencial, l’educatiu i el de suport a la gestió domèstica i psicosocial, i en el sector dels serveis a la comunitat, l’atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social, la mediació comunitària, la inserció ocupacional i laboral, i la promoció d’igualtat d’oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i de les seves famílies.

Títol expedit per:
Jesuïtes Educació sarria
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Generalitat de Catalunya
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Què aprendràs?

Continguts
Metodologia
Perfil i sortides laborals
Requisits
En acabar el cicle formatiu de grau superior sabràs:

 

 • Programar activitats d’integració social aplicant recursos i estratègies metodològiques que possibilitin a les persones que estan en situacions de conflicte social puguin particiar del nivell mínim de benestar segons la normativa vigent, facilitant-los l’autonomia personal i ajudant-les en la inserció ocupacional.
 • Contribuir al desenvolupament i l’enfortiment de les capacitats relacionades amb la cura de les persones grans en situació de discriminació i segregació socioeconòmica, ampliant les oportunitats per a un envelliment amb autonomia, independència i dignitat.
 • Dissenyar i implantar actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant-ne l’impacte social i laboral, amb una visió global que inclogui tant la víctima com la seva família.
 • Desenvolupar plans d’acció específics que promoguin la participació i la integració de les persones migrants en la societat, proposant, informant i canalitzant actuacions específiques.
 • Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques i psicosocials, adaptades a les particularitats de les persones implicades i del seu context, controlant i avaluant el seu desenvolupament.
 • Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica, controlant i avaluant el desenvolupament de les unitats de convivència.
 • Organitzar i implantar programes d’inserció laboral i ocupacional, avaluant-ne el desenvolupament i l’ajust a l’itinerari prefixat.
 • Entrenar i gestionar habilitats d’empatia i comunicació fent servir sistemes alternatius i motivant les persones implicades a aplicar-les.
 • Fer tasques de mediació entre persones i grups aplicant tècniques participatives i de gestió de conflictes de manera eficient.
 • Organitzar i implantar activitats de suport psicosocial tenint una actitud respectuosa envers la intimitat de les persones i avaluant-ne el desenvolupament.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

50

Treball per projectes
1.000 hores aprox.

33

Seminaris formatius
650 hores aprox.

17

Pràctiques laborals
350 hores aprox.

 • Proyectos50
 • Seminarios33
 • Practicas17

El camp d’actuació del cicle de grau superior d’Integració Social cada vegada és més ampli a causa de diferents factors que intervenen en la nostra societat: les persones cada vegada viuen més anys i requereixen atenció i serveis durant més temps, la realitat de la immigració com a part de la nostra comunitat, l’atur com a problema estructural en les societats, la problemàtica del maltractament de gènere o violència masclista i les seves conseqüències en els nuclis familiars, el problema cada vegada més visible de l’assetjament infantil (bullying) o la pobresa, que ja comença a ser congènita en la nostra societat. En resum, un cicle formatiu pensat per a totes les persones que vulguin fer de la seva dedicació i el seu compromís d’ajuda a la societat la seva forma de vida.

De què podràs treballar

 • Tècnic d’integració social: Tècnic de programes d’ajuda a domicili, de programes de prevenció i inserció social, d’inserció ocupacional, de mobilitat bàsica, d’ocupació amb suport, d’acompanyament laboral…
 • Mediador/a veïnal, comunitari i intercultural
 • Monitor/a de persones amb discapacitat (física, psíquica o sensorial)
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial
 • Auxiliar de tutela

On podràs treballar

 • Sector de la intervenció social (serveis socials)
 • Administracions públiques
 • Entitats privades, tant amb ànim de lucre com sense (ONG, associacions, fundacions…)
 • Centres de serveis socials, d’acolliment, pisos tutelats i residències destinades a l’atenció de col·lectius diversos. Centres comunitaris, punts de trobada familiar, centres escolars, centres d’acolliment per a dones, menors, marginats, sensellar. Residències destinades a l’atenció de col·lectius diversos per a la tercera edat, persones amb diversitat funcional, malalts mentals…

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Integració Social de FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Responem tots els teus dubtes
Preguntes freqüents
Vols més informació?
Preparant-te per al món professional

Els protagonistes de FP Online

Vols més informació?
Gender
css.php