Universitat Oberta de Catalunya

 

Cicle formatiu de grau superior Administració i Finances

clock-full icon
2000
hores
empresa icon
416 hores
de pràctiques
proyectos icon
Formació
per projectes
mobile icon
Online i
flexible
comment icon
Idioma:
Castellà
profile icon
Títol Oficial
del Ministeri

Títol Oficial de Tècnic Superior
Administració i Finances

El cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances et capacita per a organitzar i executar la gestió i administració en els processos comercials, comptables, fiscals i financers d’una empresa, ja sigui pública o privada, multinacional o pime.

A la FP d’Administració i Finances utilitzaràs programari específic de gestió d’impostos i comptabilitat, eines financeres avançades i Excel, Word i Access de nivell avançat, que et permetran estar actualitzat en relació a les eines digitals de gestió empresarial més eficients i àgils. Tindràs un perfil d’alta capacitat digital com a tècnic superior en Administració i Finances.

Títol expedit per:
Jesuïtes Educació bellvitge
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Generalitat de Catalunya
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Què aprendràs?

Continguts
Metodologia
Perfil i sortides laborals
Requisits
En acabar el cicle formatiu de grau superior sabràs:

 

 • Tramitar documents o comunicacions interns o externs en els circuits d’informació de l’empresa.
 • Classificar, registrar i arxivar documents i comunicacions segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l’empresa.
 • Fer la gestió comptable i fiscal de l’empresa segons els processos i els procediments administratius, aplicant-hi la normativa vigent i en condicions de seguretat i qualitat.
 • Organitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de l’empresa, ajustant-se a la normativa laboral vigent i als protocols establerts.
 • Tramitar i fer la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques en el termini i la forma establerts.
 • Elaborar documents i comunicacions a partir de les ordres que es rebin, la informació que s’obtingui o les necessitats que es detectin.
 • Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial amb relació a les àrees de l’empresa, comercial, financera, comptable i fiscal, amb una visió integradora d’aquestes àrees.
 • Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Fer la gestió administrativa dels processos comercials, portant a terme les tasques de documentació i les activitats de negociació amb proveïdors i d’assessorament i relació amb el client.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

50

Treball per projectes
1.000 hores aprox.

33

Seminaris formatius
650 hores aprox.

17

Pràctiques laborals
350 hores aprox.

 • Proyectos50
 • Seminarios33
 • Practicas17

Podrás trabajar desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal, como por ejemplo ofrecer un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizar trámites administrativos con las administraciones públicas o gestionar el archivo y las comunicaciones de la empresa.

De què podràs treballar

 • Departament administratiu o comptable
 • Administratiu d’oficina comercial, financera, comptable, logística, de banca i assegurances, de recursos humans, d’assessoria jurídica o de l’Administració pública
 • Comptable laboral, fiscal o gestor
 • Tècnic o tècnica en gestió de cobraments

On podràs treballar

 • Banca i finances

 • Turisme i hostaleria

 • Comerç

 • Serveis a les empreses

 • Departament administratiu o comptable

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Administració i Finances de FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Responem tots els teus dubtes
Preguntes freqüents
Vols més informació?
Preparant-te per al món professional

Els protagonistes de FP Online

Vols més informació?
Gender
css.php