Universitat Oberta de Catalunya

 

Cicle formatiu de grau superior Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

clock-full icon
2000
hores
empresa icon
383 hores
de pràctiques
proyectos icon
Formació
per projectes
mobile icon
Online i
flexible
comment icon
Idioma:
Castellà
profile icon
Títol Oficial
del Ministeri

Títol Oficial de Tècnic Superior
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

El cicle formatiu de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa et capacita per a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, i garantir així la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent. 

Et vols dedicar a la informàtica? La de tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa avui dia és una de les professions amb més sortides laborals. Aquest cicle de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa proporciona els coneixements per a aprendre a configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics en una empresa, i garantir-ne el bon funcionament.

Podràs convalidar part d’aquest cicle si estudies un altre cicle d’informàtica. En menys temps, pots tenir dues titulacions oficials. Demana’n més informació.

Títol expedit per:
Jesuïtes Educació clot
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Generalitat de Catalunya
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Què aprendràs?

Continguts
Metodologia
Perfil i sortides laborals
Requisits
En acabar el cicle formatiu de grau superior sabràs:

 

 • Implantar i administrar sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
 • Gestionar la connexió del sistema informàtic en xarxes locals i xarxes extenses.
 • Implantar i facilitar la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.
 • Proposar i coordinar canvis per a millorar l’explotació del sistema i les aplicacions.
 • Analitzar, instal·lar i configurar el programari de base per a administrar sistemes operatius de servidor.Instal·lar i configurar programari de missatgeria i transferència de fitxers per a administrar serveis de xarxa.
 • Instal·lar i configurar programari de gestió per a administrar aplicacions i implantar i gestionar bases de dades.
 • Configurar dispositius de maquinari per a optimitzar el rendiment del sistema.
 • Configurar maquinari de xarxa per a integrar equips de comunicacions.
 • Analitzar tecnologies d’interconnexió per a configurar l’estructura de la xarxa telemàtica i avaluar-ne el rendiment.
 • Elaborar esquemes de xarxes telemàtiques utilitzant programari específic per a configurar l’estructura de la xarxa telemàtica.
 • Seleccionar sistemes de protecció i recuperació per a posar en marxa solucions d’alta disponibilitat.
 • Identificar condicions d’equips i instal·lacions per a supervisar la seguretat física.
 • Aplicar tècniques de protecció contra amenaces externes, tipificant i avaluant per a assegurar el sistema.
 • Aplicar tècniques de protecció contra pèrdues d’informació per a assegurar les dades.
 • Assignar els accessos i recursos del sistema per a administrar usuaris.
 • Aplicar tècniques de monitorització per a diagnosticar i corregir les disfuncions.
 • Establir la planificació de tasques per a gestionar el manteniment.
 • Identificar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i laborals en la seva activitat per a resoldre problemes i mantenir una cultura d’actualització i innovació.
 • Identificar formes d’intervenció en situacions col·lectives per a liderar-les.
 • Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i la seva relació amb el món laboral per a gestionar la seva carrera professional.
 • Reconèixer les oportunitats de negoci per a crear i gestionar una petita empresa.
Eines informàtiques incloses en aquest cicle

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

50

Treball per projectes
1.000 hores aprox.

33

Seminaris formatius
650 hores aprox.

17

Pràctiques laborals
350 hores aprox.

 • Proyectos50
 • Seminarios33
 • Practicas17
Un cop hagis acabat el teu curs a distància d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIR) podràs trobar feina com a administrador de sistemes informàtics i també podràs ocupar els llocs de treball següents:

De què podràs treballar

 • Tècnic en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari
 • Cap d’explotació de sistemes informàtics en pimes
 • Administrador de xarxes d’àrea local
 • Assessor de sistemes informàtics
 • Tècnic en administració de sistemes
 • Tècnic en serveis d’internet
 • Tècnic en xarxes
 • Supervisor de sistemes
 • Tècnic en entorns web
 • Tècnic de servei d’assistència tècnica
 • Tècnic en teleassistència

On podràs treballar

 • Empreses de disseny i implantació de xarxes informàtiques.
 • Empreses responsables d’implantar solucions de seguretat informàtica en LAN/ WLAN.
 • Empreses o Institucions que gestionen servidors, serveis i sistemes corporatius.
 • Empreses o Institucions que necessiten l’ús de serveis i sistemes Cloud.

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa de FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Responem tots els teus dubtes
Preguntes freqüents
Vols més informació?
Preparant-te per al món professional

Els protagonistes de FP Online

Vols més informació?
Gender
css.php