La crisi energètica ha comportat una dràstica pujada dels costos de l’energia. Això es deu, sobretot, a les interrupcions en la distribució de petroli i de gas a causa de la guerra d’Ucraïna.

La situació afecta, de manera directa, les empreses que es dediquen a la logística. Això s’explica per diversos factors, com ara el fet que el procés d’emmagatzematge consumeix molta energia, per la necessitat de calefacció i refrigeració dels edificis i els transports o, també, per l’estreta relació entre el cost del transport i l’elevat preu de la benzina. Per tot això, cal adoptar mesures que minimitzin els problemes de logística derivats del context polític i econòmic actual.

Crisi energètica i sostenibilitat 

Per ajudar les empreses logístiques a superar la crisi energètica, s’han de prioritzar les solucions sostenibles al llarg de la cadena de subministraments. Així doncs, els objectius a llarg termini haurien de ser la generació d’energia verda integrada al llarg dels processos logístics, o els contractes amb proveïdors i serveis de proximitat.

No obstant això, a curt termini, també es poden aplicar mesures sostenibles per reduir el consum dels recursos energètics i els seus costos. Un exemple d’aquesta mena d’iniciatives és la reutilització dels envasos, embalatges i paquets, ja que evita el cost de la compra d’un envàs nou. Hi ha diferents maneres de reutilitzar els envasos, com ara el pooling, la recuperació o el lloguer.

El lloguer d’envasos

El lloguer d’envasos és especialment recomanable, perquè contribueix a:

  • Reduir costos vinculats amb l’emmagatzematge. Quan els envasos ja no són necessaris, es retornen al proveïdor. D’aquesta manera, s’eviten les despeses dedicades al manteniment, la conservació i l’emmagatzematge.
  • Evitar una gran inversió. A diferència d’altres sistemes de reutilització d’envasos, en el lloguer no cal crear una infraestructura complexa.
  • Respectar el medi ambient. Disminueix la quantitat d’energia necessària en els processos de producció d’envasos, així com els residus generats.

T’agradaria aprendre a avaluar la cadena de subministraments d’una empresa per identificar els costos excessius i desenvolupar estratègies per aconseguir més eficiència? Si és així, et recomanem que estudiïs el cicle formatiu de grau superior de Transport i Logística.