La ruptura de stocks es produeix quan una empresa no disposa al magatzem de la quantitat de producte o de matèria primera necessària per a fer front a la comanda d’un client. A més de perdre’s la venda, també pot danyar la imatge de l’empresa davant del client.

A continuació, veurem què causa la ruptura de stocks i les conseqüències negatives que pot tenir per a l’empresa. Si vols saber més sobre la gestió de stocks, cursant el grau superior de Transport i Logística aprendràs a gestionar, controlar i optimitzar la gestió de magatzem d’una empresa.

Què causa la ruptura de stocks?

La ruptura de stocks es pot deure a diversos factors. Els més comuns són els següents:

  • Augment inesperat de la demanda. Normalment això passa en èpoques concretes de l’any, com ara Nadal, en què les comandes d’un article superen les expectatives.
  • Planificació deficient de la demanda. Per a estimar la demanda futura, cal analitzar una gran varietat de dades, per exemple, l’historial de vendes o l’estacionalitat, i també les dates clau que hi ha durant l’any.
  • Dades d’inventari inexactes. En aquest cas, la ruptura de stocks es produeix per errors en la ubicació dels productes al magatzem o perquè no s’han actualitzat les dades de stock.
  • Retards en el transport. Si es produeix un retard en la recepció de la mercaderia al magatzem, es demora la data de lliurament al client.
  • Retards dels proveïdors. Si el proveïdor és també productor, la manca de matèria primera alentirà la producció de la mercaderia. Això farà que l’expedició es retardi.
  • Errors humans. Poden succeir en punts diferents de la cadena de subministrament.

Conseqüències de la ruptura de stocks

L’augment en els costos logístics és l’efecte més directe d’una ruptura de stocks. Cal assenyalar que com més gran és l’inventari, més elevats són els costos d’emmagatzematge logístic, així que les empreses limiten les quantitats emmagatzemades tant com poden. Aquí entrarien en joc conceptes com ara el mètode just a temps (just-in-time) o el transbordament (cross-docking).

L’import exacte de les seves conseqüències econòmiques és difícil de calcular a priori, perquè cal tenir en compte aspectes com ara els següents:

  • La pèrdua de la venda (valor objectiu).
  • La fugida de clients a la competència (valor subjectiu).
  • El dany a la imatge de la marca per la pèrdua de confiança (valor subjectiu).