Tot i que els e-commerce han provocat canvis significatius en la logística i la cadena de subministrament, tots dos conceptes es refereixen a processos diferents. A continuació t’expliquem com pots diferenciar cadena de subministrament logística, i què significa exactament cada un d’aquests termes.  

Cadena de subministrament i logística: descobreix la diferència entre els dos termes

Per poder comprendre la diferència entre cadena de subministrament i logística, hem d’entendre el significat de cada concepte.  

En què consisteix la logística?

La logística fa referència a totes les gestions que intervenen a l’hora de fer arribar un producte al client. L’objectiu de la logística és satisfer la demanda de productes de la manera més ràpida i eficient possible. Aquest procés inclou els aspectes següents:  

  • Emmagatzematge 
  • Inventari  
  • Transport 
  • Venda 
  • Servei al client 

Què entenem per cadena de subministrament?

La cadena de subministrament està formada per tots els processos que intervenen en la creació d’un producte fins que arriba al seu destí final. Consta de tres fases: 

  • El subministrament. L’adquisició de les matèries primeres necessàries per elaborar el producte.  
  • La fabricació. El procés de transformar aquestes matèries primeres en productes comercialitzables. 
  • La distribució. Darrera fase de la cadena de subministrament, que consisteix a fer arribar els productes al consumidor final. Aquest procés inclou el transport, la logística i la gestió de stocks. 

Així doncs, els conceptes de cadena de subministrament i logística fan referència a diferents àrees d’actuació dins d’una mateixa empresa. La diferència principal entre els dos termes és que la logística forma part de la cadena de subministrament 

Avui en dia, el sector de la logística ofereix nombroses oportunitats laborals. Si t’hi vols dedicar professionalment, el títol oficial de tècnic superior de Transport i Logística et capacita per controlar les activitats logístiques de qualsevol tipus d’empresa.