Tal com et vam explicar fa uns dies, quan parlem de logística ambiental ens referim a les iniciatives en matèria de transport i logística que una empresa desenvolupa per reduir la petjada mediambiental que genera la seva pròpia activitat. Però, quines estratègies ha d’aplicar una empresa per implementar processos de logística verda? T’ho expliquem a continuació. 

Cinc estratègies per aplicar la logística verda en una empresa

Les diferents estratègies de logística verda que pot implementar una empresa es poden dividir en cinc línies d’acció fonamentals: 

1) Incloure el criteri de logística ambiental en les polítiques de subministrament

La política de proveïment de l’empresa pot establir criteris de sostenibilitat per valorar: 

  • Les característiques dels productes. 
  • Els processos de fabricació. 
  • La localització dels proveïdors.  

2) Optimitzar la gestió de les flotes de transport

El transport és una de les baules de la cadena logística que produeix més petjada de carboni. Per reduir-la, a més d’adquirir vehicles menys contaminants, es poden implementar sistemes intel·ligents per planificar i optimitzar les rutes de lliurament. 

3) Comptar amb un magatzem de construcció eficient i gestió sostenible

La preocupació per la gestió verda en el sector logístic està impulsant la construcció i rehabilitació de magatzems que s’ajustin als criteris d’eficiència energètica. Les dues estratègies principals que podem implementar per incorporar la logística ambiental en els magatzems són: 

  • La construcció d’immobles logístics eficients. 
  • L’impuls de l’estalvi energètic en els processos d’emmagatzematge.  

4) Habilitar mesures de reducció i reciclatge dels residus

Una altra manera d’aplicar la logística verda és gestionar els residus de manera sostenible, reduint al màxim l’ús de productes contaminants i procurant un correcte reciclatge dels residus generats. 

5) Millorar la gestió de l’estoc i la logística inversa

Per aconseguir una gestió verda de l’estoc i millorar la logística inversa, podem implementar les mesures següents: 

  • Reduir els desplaçaments amb una bona gestió d’ubicacions. 
  • Minimitzar els danys en l’estoc mitjançant l’ús de sistemes robotitzats. 
  • Controlar les caducitats de les mercaderies peribles perquè no es facin malbé.  

T’interessa la logística verda i t’agradaria dedicar-te a una professió en creixement? Cursa el cicle formatiu de grau superior de Transport i LogísticaAprendràs a gestionar totes les activitats logístiques d’una empresades de dissenyar un pla de proveïment fins a planificar una ruta de transport i desenvolupar un programa de gestió verda.