El plantejament convencional de la logística empresarial no s’acostuma a ocupar de la sostenibilitat mediambiental. Per això, les companyies que volen trobar un equilibri entre l’aspecte econòmic i l’ecològic aposten per la logística ambiental o logística verda. Si no saps en què consisteix, en l’article d’avui t’expliquem què és i quins són els seus objectius 

Logística ambiental o logística verda: definició i objectius

Avui dia, es coneix com a logística ambiental o logística verda el conjunt de mesures i polítiques sostenibles orientades a disminuir l’impacte mediambiental que causen les activitats d’una empresa. La gestió verda afecta els processos i els equips implicats en àrees com el transport, la distribució i l’emmagatzematge de mercaderies.  

Així, doncs, quan parlem de la logística ambiental ens referim a les iniciatives que una empresa desenvolupa en matèria de transport i logística per reduir la petjada mediambiental que genera la seva activitat. Aquests són els objectius principals de la logística verda: 

  • Mesurar la petjada de carboni de les operacions logístiques. A partir d’aquesta informació, es pot decidir quines mesures es poden prendre per controlar i millorar la sostenibilitat d’aquests processos. 
  • Reduir la contaminació aèria, terrestre, aquàtica i auditiva i analitzar l’impacte que té el negoci en cadascuna de les àrees de logística i distribució.
  • Garantir un ús racional i sostenible dels subministraments i reutilitzar els contenidors i reciclar els embalatges. 
  • Introduir el criteri de sostenibilitat en tota la cadena de subministrament, inclosos aspectes com el disseny dels productes i l’embalatge.

T’interessa la logística ambiental i t’agradaria dedicar-te a una professió en creixement? Cursa el cicle formatiu de grau superior de Transport i LogísticaAprendràs a gestionar totes les activitats logístiques d’una empresa, com dissenyar un pla d’aprovisionament i a planificar una ruta de transport logístic.