La relació entre docents i alumnes és el marc en què es dona l’aprenentatge. Si un estudiant se sent còmode i acollit pel seu professor o professora, probablement tindrà més predisposició i facilitat a l’hora d’adquirir nous coneixements. A més, l’alumnat també pren com a referent els seus docents en relació amb qüestions que no són estrictament acadèmiques, i aprèn valors com el respecte, la cooperació o la solidaritat, entre altres.

Aspectes clau de la relació entre docents i alumnes

La relació entre docents i alumnes pot variar segons les afinitats o la sintonia entre un estudiant i el seu mestre. No obstant això, hi ha situacions en què tot un grup d’alumnes valora positivament un docent. Així doncs, alguns dels factors que influeixen en la construcció d’una relació pedagògica constructiva i beneficiosa són:

  • La mirada. “Em veus, per tant existeixo”. La mirada del docent té el poder de fer que un alumne se senti important, o que, per contra, es consideri insignificant. És a dir, mitjançant la mirada, el docent pot acollir l’estudiant en l’espai de l’aula i, així, demostrar interès pel seu benestar i pel seu progrés acadèmic. És important que els docents siguin conscients de si, habitualment, tenen contacte visual amb els mateixos estudiants i en deixen altres més abandonats. També cal que s’adonin de la qualitat de les seves mirades. Potser atorguen molta atenció a un alumne, però sempre des d’un punt de vista censurador o crític, i mai des de la fascinació o la curiositat.
  • L’escolta i la paraula. Quan el docent escolta l’alumne també demostra que s’hi interessa i que li té respecte. D’altra banda, la paraula del docent és essencial, no solament per allò que diu, sinó, i sobretot, per com ho diu. Així doncs, el to, el ritme, l’entonació i els silencis són essencials per millorar la comunicació entre els estudiants i el seu docent.
  • El llenguatge corporal. Les postures dels cossos i la manera d’ocupar els espais demostren si una persona està oberta a relacionar-se, si està tranquil·la o nerviosa, etc. Per aquesta raó, els docents han de ser conscients dels missatges que envien subtilment amb la seva manera de ser presents a l’aula.

Una relació per a tota la vida

La relació entre docents i alumnes pot influir en el futur dels estudiants, tant en la formació i la carrera professional com a l’hora de sortir-se’n en la vida personal. Per aquesta raó, si creus que t’agradaria formar-te com un docent dels que deixa una empremta positiva en els seus alumnes, t’animem a cursar el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil.