Actualment, s’ha desenvolupat una perspectiva més completa i comprensiva sobre l’educació i la cura dels nens i les nenes menors de 6 anys. L’estimulació primerenca és crucial per al desenvolupament integral dels infants, ja que fomenta la seva curiositat innata i promou l’exploració i adquisició de nous coneixements des d’una edat primerenca. Igualment, els ajuda a desenvolupar autonomia i confiança en si mateixos, que són essencials per al seu creixement emocional. Per mitjà d’activitats adaptades a la seva edat, millora la seva capacitat d’aprenentatge i anàlisi, i els prepara per a desafiaments acadèmics futurs.

En l’article següent et proporcionarem informació detallada sobre què és l’estimulació primerenca i com pots aplicar-la per potenciar les habilitats dels nens i les nenes.

 

Estimulació primerenca: què és?

L’estimulació primerenca és un conjunt de tècniques i exercicis que busquen desenvolupar al màxim les capacitats físiques, cognitives, emocionals i socials dels infants de 0 a 6 anys. És important entendre que l’estimulació primerenca no és una educació ni una teràpia, sinó una cosa més senzilla i elemental: una manera d’interactuar amb un infant per potenciar-ne les habilitats.

 

Per aprendre i créixer sans físicament i mentalment, hem de ser estimulats i rebre noves informacions constantment. És molt important que aquests estímuls procedeixin de llocs diferents i no només de les noves tecnologies. L’estimulació primerenca és una manera perfecta d’estimular un infant de manera variada i complementària.

 

Consells per aplicar aquestes pràctiques

  1. Jocs: els jocs són una eina molt valuosa per adquirir nous conceptes. Per aquest motiu, aprendre i jugar es complementen perfectament en el procés de consolidació de coneixements.
  2. Respecte: cada infant és un món. Conèixer-lo, respectar-lo i tractar-lo com un individu l’ajuda a reconèixer-se a si mateix com un ésser de valor.
  3. Context: és important saber en quin moment duem a terme l’estimulació primerenca, si nosaltres o l’infant estem disponibles i si les condicions materials hi acompanyen o no.
  4. Materials: no és necessari estimular constantment la canalla amb joguines, llibres o altres productes. Un espai natural els aporta una infinitat de possibilitats per explorar. Des de l’aigua fins a la terra o les fulles, tot ajuda a conèixer, aprendre i respectar.
  5. Autonomia: un infant s’ha de sentir amb l’agència d’explorar i crear sol. El joc amb nosaltres mateixos és una habilitat imprescindible per als humans que es desenvolupa en aquestes edats.

 

Si t’interessen aquests i altres consells sobre l’atenció primerenca, et convidem a donar un cop d’ull al cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil de l’FP Jesuïtes, en col·laboració amb la UOC.