Avui dia, els països no produeixen només el que consumeixen, ni consumeixen només el que produeixen. Per aquest motiu, les importacions i les exportacions són operacions essencials per a l’economia de qualsevol país. Avui t’expliquem quina documentació cal per importar i exportar en un mercat global com l’actual.

Documents necessaris per importar i exportar

Si estàs pensant a expandir l’activitat de la teva empresa al mercat internacional, has de conèixer tots els documents necessaris per importar i exportar:

  • Factura proforma. Document que l’exportador ha de presentar a l’importador. Pot ser un fax, un contracte formal o un formulari que inclogui la informació necessària per confirmar el negoci: quantitat, preu, transport, envàs, forma de pagament i condicions de venda.
  • Factura de càrrega. Aquest document ha d’acompanyar sempre la càrrega, és a dir, des que aquesta surt del magatzem fins que arriba a la seva destinació final.
  • Factura comercial. Document que representa l’operació comercial i fa oficial la transferència de propietat de la mercaderia. Ha de contenir tota la informació declarada prèviament en la factura proforma, a més de les dades de confirmació de l’exportació.
  • Certificat o coneixement d’embarcament. Emès per l’agent o la companyia transportista, representa el contracte de transport i el comprovant de lliurament de la mercaderia.
  • Llista de paqueteria. Elaborada per l’exportador, conté una llista dels volums i els seus continguts.
  • Certificat d’origen. Aquest document prova que el producte és originari del país exportador.
  • Pòlissa d’assegurança. Normalment és l’exportador qui contracta una pòlissa d’assegurança per a la mercaderia.
  • Documents de transport. Aquests documents són necessaris per importar i exportar, i s’utilitzen normalment per certificar que s’ha recollit la càrrega al país de destinació. Segons el tipus de transport utilitzat, cal emetre els documents següents: document de transport internacional per carretera (CMR), coneixement d’embarcament marítim B/L (bill of lading) o coneixement d’embarcament aeri (AWB).

T’interessa el comerç internacional i t’agradaria dedicar-t’hi professionalment? Cursa el cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional. Aprendràs a dissenyar estratègies de màrqueting per a negocis internacionals i a controlar tots els processos necessaris per importar i exportar en el mercat global.