Les exportacions cada vegada tenen més pes en l’economia espanyola. Sense anar més lluny, el 27 % del producte interior brut (PIB) de l’any passat va provenir de les vendes a l’exterior. La internacionalització d’una empresa permet accedir a nous mercats i augmentar el volum de negocis. Ara bé, fer el salt al comerç internacional és una decisió molt important que no s’ha de prendre de manera precipitada.

Què has de tenir en compte abans de fer el salt al comerç internacional?

Si estàs pensant a fer el salt al comerç internacional, hi ha una sèrie d’accions que has de posar en marxa abans d’internacionalitzar el teu negoci:

  • Fes un estudi de viabilitat previ. A més de fer un estudi de mercat per saber la situació de la competència, has de fer una anàlisi profunda de la teva empresa per determinar si és el millor moment per fer el salt al comerç internacional.
  • Dissenya un pla d’internacionalització. Amb totes les dades obtingudes en l’estudi de viabilitat, has d’elaborar un pla de negoci adaptat al nou mercat. Per a això, hauràs de definir la missió, la visió, els valors i els objectius tant a curt termini com a mitjà termini.
  • Tria els canals de comercialització. El tipus de producte o servei que ofereixi la teva empresa marcarà els canals de comercialització més adequats per al teu negoci.
  • Crea un departament d’exportació. Perquè una companyia tingui èxit en el mercat internacional, ha de tenir un departament d’exportació propi.
  • Elabora un pla de màrqueting específic. Un altre pas clau per internacionalitzar una empresa és dissenyar un pla de màrqueting específic per al nou mercat. Les estratègies de màrqueting que funcionen en un país no han de funcionar en altres contextos forçosament.

Si t’interessa el comerç internacional i estàs pensant a dedicar-t’hi professionalment, cursa el cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional. Aprendràs a planificar els processos d’importació i exportació d’una empresa, i a gestionar els mitjans de transport internacional i els diferents mecanismes de pagament emprats en el comerç entre països.