El comerç exterior és l’intercanvi de béns i serveis entre dos països o més. Si tens dubtes sobre el significat d’aquest concepte, en l’article d’avui t’expliquem què és el comerç exterior, la seva definició i les seves característiques. 

El comerç exterior: definició

La definició de comerç exterior fa referència a l’intercanvi comercial de productes o serveis que es porta a terme entre dos països o més. L’objectiu principal és que cadascun dels estats implicats pugui satisfer les seves necessitats de mercat, tant internes com externes. El comerç exterior està sotmès a una sèrie de normes, acords i convenis internacionals que regulen aspectes com el control dels productes, els impostos i els procediments d’exportació. 

Quan ens referim al comerç exterior entre països a escala global parlem de comerç internacional. La diferència principal entre el comerç internacional i l’exterior és que mentre que el comerç internacional fa al·lusió a l’intercanvi de béns a escala mundial, el comerç exterior es fa servir per parlar de les transaccions comercials entre un país i la resta del món.  

Característiques principals del comerç exterior

Aquestes són algunes de les característiques que defineixen el comerç exterior: 

  • Els països implicats tenen economies obertes, és a dir, permeten les transaccions amb altres països o tenen acords comercials amb algun país en particular. 
  • Tant l’entrada com la sortida de productes i serveis d’un país genera el que es coneix com a flux de divises. Quan els països que comercien tenen monedes diferents, el valor que té la divisa estrangera respecte a la moneda local es reflecteix en el tipus de canvi. 
  • Els països interessats en l’intercanvi internacional de béns i serveis solen subscriure acords o convenis per facilitar els processos d’intercanvi. 
  • La duana és l’organisme encarregat de controlar els processos d’importació i exportació de mercaderies i capitals d’un país. Es tracta d’un control fronterer que supervisa les operacions i gestiona l’aplicació de taxes i tributs. 

Si ja coneixes la definició de comerç exterior i vols dedicar-te al comerç en un entorn global, cursa el cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional. Aprendràs a gestionar els processos d’importació i exportació i a dissenyar estratègies de màrqueting adaptades al tipus de comerç de cada país.