A l’hora de muntar un negoci, a més de conèixer les obligacions fiscals, hem de saber quina és la forma jurídica que s’adapta més bé a les necessitats de l’empresa. Si no saps quina diferència hi ha entre una SL i una SA, a continuació t’expliquem les característiques principals de les societats limitades i les societats anònimes.

Descobreix la diferència entre una SL i una SA

La societat limitada és la classe de societat més habitual en les companyies espanyoles, atès que s’ajusta millor a les necessitats de les petites i mitjanes empreses. Les seves característiques principals són les següents:

 • Poden tenir un sol soci i no hi ha límit màxim de socis.
 • No poden emetre accions ni cotitzar al mercat de valors.
 • La responsabilitat financera dels socis es limita al capital aportat a la societat.
 • Els socis no responen dels deutes de l’empresa amb el seu patrimoni personal.
 • El capital mínim de la societat és de 3.000 € totalment desemborsats.
 • Les aportacions dels socis poden ser monetàries o en espècie.
 • No cal que un expert independent supervisi les aportacions no monetàries.

A diferència de la societat limitada, la societat anònima està pensada per a grans empreses que tenen molts accionistes. Per aquest motiu, no és una forma jurídica recomanada per a empreses familiars o negocis unipersonals. Aquests són els trets principals de les SA:

 • Com a mínim han de tenir un soci.
 • Poden cotitzar al mercat de valors i emetre accions.
 • La responsabilitat entre els socis es limita al capital aportat.
 • Estan supervisades per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
 • El capital mínim de la societat és de 60.000 € i el 25 % ha de ser desemborsat.
 • Cal que un expert independent valori les aportacions no monetàries.

Coneixes la diferència entre una SL i una SA i t’agradaria dedicar-te professionalment a la gestió comptable? Amb el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances, aprendràs a controlar els processos administratius i financers de tota mena d’empreses i societats.