El TDAH en nens i nenes és un dels trastorns de conducta més freqüents que es desenvolupen durant l’etapa escolar. Per ajudar-te a detectar-lo, en l’article d’avui t’expliquem què és el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat i quins en són els símptomes principals. 

TDAH en nens i nenes: què és i quins són els seus símptomes?

El trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat és un problema d’aprenentatge que sol aparèixer a partir dels set anys. El TDAH en infants està classificat com a trastorn de conducta i es caracteritza per activitat física excessiva i dificultat per mantenir l’atenció de manera contínua en una mateixa acció. Això influeix negativament en el rendiment escolar i les relacions personals. 

Símptomes del TDAH segons la seva tipologia

El diagnòstic del TDAH en nens i nenes representa la coexistència de diferents símptomes, que s’han de manifestar de manera constant i prolongada en diferents ambients socials. A més, hi ha una gran variabilitat de símptomes d’un pacient a un altre. Per això, en funció dels signes que presenta cada cas, s’han establert tres tipus diferents de TDAH, cadascun amb la seva pròpia simptomatologia: 

1) TDAH amb hiperactivitat i impulsivitat:

 • Dificultat per mantenir la tranquil·litat durant els jocs.  
 • Inquietud i excitació contínua. 
 • Problemes per romandre assegut durant la classe. 
 • Tendència a parlar molt en contextos en els quals s’ha de mantenir silenci. 
 • Incapacitat per esperar el torn en les activitats grupals. 
 • Dificultat per mantenir una actitud d’espera sense parar de moure’s, saltar i córrer. 
 • Tendència a interrompre els altres en les converses i respondre abans que l’interlocutor hagi acabat de formular la pregunta. 

2) TDAH amb falta d’atenció:

 • Problemes per mantenir l’atenció durant la realització de qualsevol activitat. 
 • Tendència a distreure’s amb molta facilitat davant de qualsevol estímul extern. 
 • Actitud absent, fins i tot durant les converses. 
 • Dificultat per organitzar-se. 
 • Tendència a perdre i oblidar els materials que necessita per fer una tasca o activitat determinada.  

3) TDAH combinat:

Els nens i nenes que presenten aquest tipus de TDAH manifesten símptomes tant d’hiperactivitat i impulsivitat com de falta d’atenció.  

Com ocorre amb altres problemes d’aprenentatge, una detecció primerenca del TDAH en infants és fonamental per determinar els recursos i eines més adequats en cada cas. T’interessen els problemes d’aprenentatge i vols dedicar-te professionalment a l’educació infantil? Cursa el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil.