Segurament alguna vegada has sentit parlar del llenguatge corporal, però potser no saps amb exactitud què és la comunicació no verbal. Es tracta d’un recurs que s’aplica en múltiples àrees de coneixement, des de la formació, passant per la resolució de conflictes, fins a la integració social. Vegem en què consisteix i quines formes fa servir per a transmetre els missatges.

Què és la comunicació no verbal?

La comunicació no verbal és un procés de comunicació per mitjà del qual es transmet un missatge mitjançant gestos, signes o indicis; és a dir, sense paraules. Gestos, llenguatge corporal, postura, expressió facial, contacte visual… són alguns dels recursos que utilitza.

La conducta no verbal desenvolupa diverses funcions en el procés de socialització:

  1. Defineix la nostra identitat.
  2. Demostra el grau o la capacitat que tenim de relacionar-nos.
  3. Ajuda a acotar i a comprendre els missatges.
  4. Transmet emocions i sentiments.
  5. Influeix en els altres i en nosaltres mateixos.

Canals de la comunicació no verbal

Una vegada tenim clar què és la comunicació no verbal, convé conèixer els diferents canals que fa servir. Aquests en són només alguns:

  • Expressions facials: són el termòmetre més clar que mostra quin tipus d’emocions sentim i on focalitzem l’atenció quan ens comuniquem. La cara és capaç de comunicar, sense paraules, alegria, sorpresa, tristesa, por, ira, fàstic i menyspreu.
  • Gestos: són un dels canals de comunicació no verbal amb un component cultural més elevat. Cal saber diferenciar els gestos il·lustradors, que són els que acompanyen el discurs verbal, dels gestos emblemàtics, que tenen sentit per si sols, i els gestos reguladors o d’afecte, que ens ajuden a dirigir la interacció o a transmetre sentiments.
  • Postures: l’exposició i l’orientació del nostre tors demostren el grau d’interès i d’obertura envers els altres. A més a més, les postures indiquen l’estat emocional i, alhora, influeixen en l’estat d’ànim.
  • Aparença: ens informa de l’edat, el sexe, l’origen, la cultura, la condició socioeconòmica, etc., d’una persona. És un dels canals que influeixen més en la comunicació no verbal.