El 2019 està carregat de tendències que s’han consolidat en el nostre mercat laboral. Pensem que cal que sàpigues quines són i, per això, les compartim amb tu. Des de #lanovaFP apostem per les noves metodologies de treball i els nous tipus de professions en un món que evoluciona ràpidament, com ho fan les noves tendències de treball. Vegem quines són.

Tendències de treball del 2019

1# Flexibilitat i conciliació laboral

Una de les tendències de treball el 2019 és la flexibilitat a la feina. Cada cop es veuen menys llocs de treball en el mercat laboral en què els horaris siguin rígids i les normes encotillades. Els equips de treball cada vegada donen més importància a la conciliació i a la flexibilitat laboral, i això es reflecteix en les feines del 2019.

L’objectiu de la conciliació laboral és trobar l’equilibri entre les necessitats de la feina i les del temps lliure. Per a fer-ho possible es fan servir els horaris flexibles, el teletreball i una certa autonomia per a triar com duem a terme les nostres tasques, i d’aquesta manera donar el millor de cadascú en el lloc de feina.

2# Treballar per objectius

La vara de mesurar el treball està canviant. L’horari o el lloc de feina ja no són dues variables intocables. En canvi, els objectius pels quals es treballa, sí. Fixar metes i treballar per objectius permet augmentar la concentració i la productivitat dels equips de treball i fins i tot millorar-ne els resultats. Els hàbits en l’entorn laboral estan canviant i cada vegada es troben mètodes més flexibles i enfocats als resultats.

3# Tecnologia al servei del treball

La tecnologia és un element clau en les tendències de treball el 2019. Les noves tecnologies estan totalment integrades en la nostra vida i, de la mateixa manera i fins i tot amb més intensitat, en els entorns de treball. La tecnologia és una eina per a retenir, captar i entendre el talent. Alhora, la innovació constant fa que el treball i els seus resultats estiguin més optimitzats que mai.

Segur que has detectat aquestes tendències en el mercat laboral i alguna més i tot. La vols compartir amb nosaltres? Explica’ns-ho als comentaris.