Universitat Oberta de Catalunya

 

Metodologia

Una aposta de valor
La nostra metodologia innovadora

Un dels punts més importants de l’oferta formativa de la FP Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC, és la metodologia basada en la innovació dels processos educatius amb la finalitat d’oferir a l’estudiant una experiència única i enriquidora.

A la FP Online trenquem amb l’estructura de l’estudi per competències basat en els «mòduls convencionals» i passem a un model basat en el fet d’«aprendre per a saber fer» a partir del desenvolupament de projectes individuals o grupals, de seminaris específics i de formació teòrica i pràctica en centres de treball.

Les competències busquen personalitzar l’educació, permetent que cada alumne segueixi el seu propi ritme, de manera que vagi adquirint els coneixements mitjançant les pràctiques i les seves pròpies experiències.

La formació del «saber fer»

Ruptura de l’aprenentatge per competències

Aprendre per competències a partir del desenvolupament de projectes proporciona als alumnes de la FP Online més flexibilitat i un progrés més gran en poder posar permanentment en pràctica els coneixements acadèmics. El mètode permet que cada alumne pugui seguir el seu propi ritme per adaptar-se a les necessitats de l’aprenentatge.

Tot seguit t’expliquem quins altres aspectes ens fan diferents i per què t’agradaran:

Estudis online

L’oferta formativa de la FP Jesuïtes Educació, amb la col·laboració de la UOC, pot ser la millor opció si necessites uns estudis flexibles. Estudiar online et permet grans avantatges, com organitzar-te de manera més efectiva, i pots aprendre des d’on vulguis i quan vulguis.

I és precisament en aquest punt que la FP Online aprofita els 20 anys d’experiència de la UOC en educació online per oferir formació de qualitat 100% online.

L’opció d’estudiar a online és pensada per a totes les persones que tenen un intens ritme de vida, en el qual han de combinar les ocupacions laborals i familiars i no els sobra temps per a fer gaires coses més. En fer el grau superior online amb nosaltres, et podràs planificar com et vagi millor i et podràs connectar des de casa, des de la feina o des d’on et sigui més pràctic.

Aprenentatge per projectes

Els estudis de la FP Online no es divideixen en els clàssics mòduls i assignatures, sinó que se centren en una metodologia cada vegada més implantada al nostre país: el desenvolupament de projectes. Els continguts curriculars de l’estudi per projectes són els mateixos que en qualsevol altre centre o escola; la diferència és que els continguts es consumeixen (i s’aprenen) d’una manera diferent. L’aprenentatge se centra en l’alumne, tot i que el professor també té molt de pes, ja que s’encarrega d’adaptar els continguts, les activitats i altres materials a les necessitats i les inquietuds dels estudiants.

En la metodologia d’aprenentatge per projectes es tenen en compte les intel·ligències múltiples, que sostenen que tot ésser humà té vuit intel·ligències, mentre que a les escoles tradicionals tan sols se’n potencien dues: la lingüística i la matemàtica. I, per descomptat, s’integren els recursos tecnològics més avançats (dispositius digitals, espais virtuals…) per a complir aquesta finalitat.

El campus

L’entorn en el qual estudia l’alumne és un nou campus virtual basat en els nous sistemes de gestió d’aprenentatge (learning management systems, LMS) adaptats gràcies al “saber fer” (know-how) i la metodologia de la UOC. En aquest entorn s’aplica, a més, la metodologia innovadora en el món de la formació professional de Jesuïtes Educació.

El Campus respon a les noves demandes i tendències en els sistemes d’ensenyament online: en destaquem la mobilitat (multidispositius), la flexibilitat, els continguts multimèdia, els entorns en el núvol (cloud computing), els entorns socials (social learning), entre altres.

L’alumne és el centre

En la formació de la FP Online, l’estudiant és el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge. Es converteix en un alumne actiu i autònom, i porta a terme projectes personals i en equip.

Aquesta metodologia incrementa el treball autònom i el raonament científic, i s’hi combinen l’aprenentatge per recepció, el treball individual i el treball cooperatiu. A més, es busca potenciar la curiositat i la creativitat de cada un dels estudiants.

La metodologia de la FP Online en alguns punts

  • Formació actualitzada, personalitzada i flexible per a l’estudiant.
  • Metodologia 100% orientada al desenvolupament de projectes amb les últimes eines tecnològiques.
  • Tutor personal i mentoratge individual o grupal, que potencia el metaaprenentatge.
  • L’estudiant pot confeccionar el currículum responent als interessos, necessitats, perfil, expectatives i experiència professional que tingui.
  • L’estudiant fa un procés d’autoanàlisi del seu propi aprenentatge amb relació als projectes que ha de triar: evolució de les competències adquirides.
  • Eines de monitoratge de l’activitat, dels aprenentatges i de l’assoliment de fites a partir de les quals és possible crear un perfil professional de l’alumne en relació amb l’oferta laboral del mercat i els seus interessos.
  • Programes pràctics. El mentor pot proposar l’empresa, i l’empresa pot sol·licitar el mentor.
css.php