La gestió d’estocs, gestió d’inventari o gestió de stocks, és l’activitat que s’encarrega de regular el flux d’entrades i sortides d’existències dels productes d’una empresa. Si et vols formar en aquest tema, amb el cicle formatiu de grau superior de Transport i Logística aprendràs tot el que cal sobre la gestió de stocks i activitats logístiques en les empreses.

Diferents tipus de gestió de stocks

Vegem la classificació de stocks segons la funció que compleixen els estocs al magatzem:

  • Stock mínim. Es refereix a la quantitat mínima de producte que s’ha de tenir per a poder afrontar imprevistos. És la referència que s’ha de prendre per a fer una comanda als proveïdors i així poder fer front a les comandes de clients.
  • Stock màxim. És la quantitat màxima d’estoc que es pot tenir al magatzem. Ens indica que cal donar sortida al producte, ja que l’emmagatzematge implica un cost.
  • Stock de seguretat. És l’estoc previst per a circumstàncies extraordinàries, com ara un retard en la recepció de materials o un excés de comanda.
  • Stock sobrant: Aquí parlem de productes que no podem vendre; per tant, cal buscar la manera de donar-los sortida per a estalviar costos d’emmagatzematge.
  • Stock de cicle: És el tipus de stock previst per a afrontar un nivell de demanda normal. Dit d’una altra manera, és la quantitat de producte que sabem, gairebé amb tota seguretat, que sortirà del magatzem per a ser venut.
  • Stock mort: Són els articles vells o obsolets que no es poden vendre; per tant, cal desfer-se’n.
  • Stock especulatiu: Si hi ha una previsió d’augment en la demanda d’un producte determinat, s’acumula al magatzem.
  • Stock estacional: S’acumula quan les vendes del producte es disparen en un moment de l’any determinat.

 

La gestió de stocks té una importància vital, ja que ajuda a saber la quantitat d’un producte determinat al magatzem, per a així poder fer una previsió de compres d’aquest producte respecte de les vendes esperades.