Tothom sap que el joc és molt important per al desenvolupament correcte dels infants. Mitjançant aquesta activitat es diverteixen i estimulen el cervell per aprendre coses noves. A més, també aprenen a socialitzar. El joc simbòlic és el joc en què el nen imita comportaments quotidians o frases que ha sentit. Està estretament relacionat amb el desenvolupament del llenguatge i, per tant, és extremadament avantatjós. En el cicle formatiu d’Educació Infantil podràs adquirir tots els coneixements necessaris per a convertir-te en un professional qualificat amb múltiples sortides professionals.

La importància del joc simbòlic

El joc simbòlic comença a ser grupal a partir dels dos anys. Abans d’aquesta edat, és una activitat individual; per això té un paper tan important en la socialització del nen.

Però, a més, és un bon mètode perquè l’infant:

  • Projecti les pors i els conflictes i expressi els seus sentiments.
  • Enriqueixi el seu coneixement social.
  • Entengui els rols de les persones que l’envolten.
  • Augmenti la creativitat, curiositat i autonomia.
  • Aprengui a respectar les normes.

Dels beneficis més destacables del joc simbòlic, se’n poden remarcar els següents:

  • Desenvolupament de la imaginació i de les emocions. Mitjançant la imitació, el nen representa situacions tant reals com imaginàries. Això és clau en les primeres etapes del seu desenvolupament.
  • Internalització de l’entorn. Només podrà representar rols mitjançant el joc simbòlic si realment comprèn el paper que exerceixen els individus que l’envolten.
  • Contribució al desenvolupament motor. Mitjançant el joc simbòlic, l’infant millora la seva destresa i aprèn capacitats noves.
  • Foment del desenvolupament del llenguatge. Repeteix paraules o frases i, per tant, en la mesura que empra el llenguatge com a forma de comunicació, socialitza.
  • Mitjançant la imitació, el nen representa situacions tant reals com imaginàries.

En resum, el joc simbòlic ajudarà el nen a desenvolupar la imaginació i a millorar el llenguatge. Però no només això, sinó que li donarà eines per a poder superar situacions estressants i per a aprendre a empatitzar, per la qual cosa aquesta activitat també serà molt positiva per al seu desenvolupament emocional.