Una discapacitat cognitiva en nens és un trastorn que implica una limitació en el desenvolupament intel·lectual. Aquest dèficit cognitiu dificulta l’adquisició d’habilitats motrius, socials i intel·lectuals. Per això, els nens i nenes que pateixen una discapacitat d’aquest tipus presenten diferents problemes d’aprenentatge que s’han d’atendre tant a l’escola com al nucli familiar. 

Com podem detectar una discapacitat cognitiva en nens?

Les capacitats intel·lectuals afectades per una discapacitat cognitiva, com ara l’atenció, la percepció i la memòria, intervenen en l’adquisició de coneixements. Així, els nens i nenes que tenen aquest dèficit experimenten dificultats en les tasques de raonament, d’aprenentatge d’habilitats comunicatives i de desenvolupament de capacitats psicomotrius. 

Tot i que és un professional qui ha de fer-ne el diagnòstic, aquests són els símptomes que poden ajudar-nos a detectar una discapacitat cognitiva en nens:  

  • Retard motriu acusat en relació amb el que podríem esperar en funció de l’edat.  
  • Retard en el ritme d’aprenentatge de la parla que interfereix en el desenvolupament de les habilitats socials i emocionals.  
  • Problemes d’adaptació a l’escola i dificultat per interactuar tant amb nens com amb adults.  
  • Dificultat a l’hora de comprendre ordres senzilles, de seguir instruccions i de retenir informació a la memòria. 
  • Capacitat intel·lectual per sota de la mitjana i dificultat per aprendre per imitació. 
  • Problemes en l’aprenentatge de rutines relacionades amb l’autonomia personal, com vestir-se o menjar sol. 

Hem de tenir en compte que no tots els nens amb dèficit cognitiu mostren el mateix nivell de dificultats i limitacions. A més, alguns tipus de discapacitat cognitiva en nens es poden confondre amb altres trastorns. Per això, per confirmar el diagnòstic, és fonamental que un equip d’especialistes faci una avaluació mèdica i psicopedagògica profunda. 

T’agradaria treballar amb nens i nenes? Si et vols convertir en un professional de l’educació, el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil et capacita per treballar en centres educatius i espais socioculturals.