La taxa d’ocupació de la integració social ha anat augmentant els últims anys. De fet, al voltant de 10.900 persones van ser contractades com a integradors socials el 2020, segons el SEPE. Això es deu al fet que la promoció de la igualtat d’oportunitats ha esdevingut una necessitat primordial de la nostra societat.

L’ocupació en la integració social, un ventall de possibilitats

Les opcions d’ocupació de la integració social són múltiples, atès que les situacions d’exclusió social són variades i requereixen respostes específiques. Entre els reptes de la integració social hi ha el d’oferir suport a les persones de la tercera edat, a les víctimes de violència de gènere, a les persones migrades i a les persones amb diversitat funcional.

Els llocs de treball més comuns

Perquè et puguis fer una idea dels tipus de feina que exerceix un integrador social, n’esmentem algunes de les més habituals amb aquest perfil:

  • Serveis socials en l’Administració pública
  • Centres mèdics
  • Centres educatius
  • Residències de la tercera edat
  • Centres penitenciaris
  • ONG

Els diferents àmbits d’intervenció

D’altra banda, els camps d’actuació d’un integrador social també poden ser diversos, com ara:

  • L’assistencial: donar cobertura a les necessitats bàsiques dels usuaris, especialment les relacionades amb la integritat física de la persona.
  • El psicosocial: augmentar el benestar de les persones mitjançant el desenvolupament psicològic i la seva relació amb l’entorn.
  • L’educatiu: promoure l’aprenentatge de valors respectuosos, amb la finalitat d’impulsar un canvi social.
  • La mediació comunitària: aplicar tècniques de resolució de conflictes en comunitats mitjançant el diàleg.

Si creus que t’agradaria ajudar les persones o els col·lectius que pateixen situacions d’exclusió social, t’animem a fer el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social i aprendre tot el que necessites per assolir la teva meta professional.