La intervenció psicosocial és una branca de la psicologia que pretén fomentar el benestar de les persones a través del canvi social. Es tracta d’una disciplina que intervé en els diferents àmbits de la societat per aconseguir més participació dels individus en les diferents xarxes i comunitats socials. A l’article d’avui t’expliquem en què consisteix aquest tipus d’intervenció i quins són els seus objectius.

Què és la intervenció psicosocial?

La intervenció psicosocial és un tipus d’intervenció multidisciplinària que tracta d’incidir en la conducta social dels individus per modificar els aspectes nocius del seu entorn i millorar la seva qualitat de vida. Aquesta disciplina de la psicologia social té com a finalitat incrementar el benestar individual i col·lectiu mitjançant el desenvolupament psicològic de les persones i les seves vinculacions amb l’entorn. 

Objectius de la intervenció psicosocial

L’objectiu principal de la intervenció psicosocial és aconseguir el benestar de les persones, en tres dimensions diferents: 

  1. Benestar subjectiu. Es tracta del balanç global de les satisfaccions i insatisfaccions de la vida, és a dir, l’avaluació que fa una persona dels afectes positius i negatius de la seva existència. 
  2. Benestar psicològic. Aquest enfocament del benestar considera que la satisfacció i l’autoestima resideixen en els objectius que cada persona tracta d’aconseguir. Té a veure, per tant, amb el creixement personal, el domini de l’entorn, l’autonomia, l’autoacceptació i les relacions positives amb els altres. 
  3. Benestar social. El benestar social és la valoració que fem de les nostres circumstàncies i el nostre funcionament dins de la societat. Implica aspectes com la integració, l’acceptació, la coherència i la contribució social. 

Si t’interessa la intervenció psicosocial i vols dedicar-t’hi professionalment, cursa el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social. Aprendràs a programar intervencions per promoure la igualtat d’oportunitats i combatre comportaments discriminatoris, com ara el sexisme, el racisme o l’edatisme.