Des de l’1 de febrer de 2020, el Regne Unit ha deixat de formar part de la Unió Europea. No obstant això, als efectes pràctics, les conseqüències del Brexit no es començaran a notar fins a l’any que ve.  

El període de transició pactat determina que fins al 31 de desembre de 2020 tot continuarà igual per a ciutadans i empreses. Què passarà amb les companyies que tinguin relacions comercials amb el país anglosaxó quan acabi aquest període? La relació futura entre el Regne Unit i la Unió Europea (UE) encara s’ha de negociar. 

Com afectaran les conseqüències del Brexit les relacions comercials?

Segons un informe publicat per KPMG, set de cada deu empreses han preparat un pla de contingència per a fer front a l’efecte del Brexit. Aquest estudi revela que els dos grans reptes a què s’enfronten les companyies amb relacions comercials amb el país anglosaxó són els següents: 

 • Les barreres aranzelàries. És a dir, les restriccions al comerç extern que pugui imposar el Regne Unit, mitjançant impostos a l’exportació i la importació de béns o serveis. 
 • Els canvis reguladors. Els acords en matèria de relacions comercials que han d’arribar generaran una nova normativa que afectarà les importacions i les exportacions amb el Regne Unit. 

Tenint en compte les novetats en les regles del comerç internacional per al 2020, vegem en detall quines són les conseqüències del Brexit previstes pels experts. Conseqüències que afectaran les empreses del nostre país en matèria fiscal, de propietat intel·lectual, de propietat industrial i de privacitat. 

Quines seran les conseqüències del Brexit en matèria fiscal?

A partir de 2021, la fiscalitat de les transaccions i operacions comercials entre el Regne Unit i Espanya deixaran de regir-se per la normativa de la Unió Europea. Això vol dir que aquestes operacions passaran de ser intracomunitàries a internacionals.  

Mentre s’esperen futurs acords comercials, Bird & Bird ha publicat un informe que resumeix les conseqüències principals del Brexit a Espanya en l’àmbit tributari: 

 • Impost sobre el valor afegit (IVA) i impost sobre la renda dels no residents (IRNR). En desaparèixer les exempcions i els beneficis per a països comunitaris, es preveu més incidència en les operacions en què s’apliquin l’IVA i l’IRNR. En les rendes gravades al tipus general es passarà d’aplicar el 19% propi dels residents de la UE al 24% dels extracomunitaris.  
 • Rendes d’origen espanyol. Els residents al Regne Unit ja no podran deduir una part de les despeses relacionades amb les rendes obtingudes de fonts espanyoles. 
 • Interessos i guanys patrimonials. Tampoc no operaran les exempcions sobre interessos i guanys patrimonials de béns mobles obtinguts per residents comunitaris. 
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En matèria d’IRPF, les especialitats establertes respecte a les rendes generades per aquest canvi de residència ja no seran aplicables. 

Quins canvis provocarà en matèria de propietat intel·lectual i industrial?

Les companyies que tenen relacions comercials amb el Regne Unit també s’han de preparar per als canvis relatius a les patents i als drets d’autor que encara s’han de produir. Tot i que el país anglosaxó parteix d’un esquema legal derivat del marc europeu, és molt probable que a partir del 2021 adopti una normativa en aquest àmbit que sigui diferent de l’europea.  

Aquestes són les principals conseqüències del Brexit previstes en l’àmbit de la propietat intel·lectual i industrial: 

 • Drets d’autor. Com que les dues parts participen en convenis internacionals, es pronostica que la protecció de les obres quedarà assegurada amb estàndards molt similars. 
 • Propietat intel·lectual. Els ciutadans britànics no gaudiran del dret sui generis sobre bases de dades a la UE. Les institucions britàniques tampoc no podran aplicar el límit d’obres òrfenes inclòs en la normativa comunitària. 
 • Sistema de marques. Els titulars de marques europees es convertiran en titulars de figures equivalents britàniques. En aquest terreny es preveuen algunes especialitats, com per exemple que es mantindrà el renom adquirit de la marca europea fins al final del període transitori. A partir de llavors es regirà per la legislació britànica.  
 • Patents. El sistema de patent europea no es veurà afectat, ja que l’Oficina de Patents no forma part de la UE. 

Quines conseqüències tindrà el Brexit per a la privacitat?

Amb el Brexit, el Regne Unit es converteix en un país tercer, és a dir, un país que no forma part de la Unió Europea a l’efecte de la lliure circulació de dades. En conseqüència, qualsevol companyia que tingui algun tipus de relació comercial amb aquest país haurà d’adoptar alguna de les salvaguardes obligatòries previstes en el Reglament general de protecció de dades (RGPD): 

 • Salvaguardes obligatòries. Aquestes garanties poden ser aportades per clàusules tipus de protecció de dades o per l’adopció d’un codi de conducta, entre altres mesures previstes en l’article 46 de l’RGPD.  
 • Sancions previstes. Les empreses que no adoptin cap d’aquestes mesures es podrien enfrontar a sancions de fins a 20 milions d’euros o el 4% de la facturació anual de l’exercici anterior.  

Finalment, pel que fa a l’àmbit de la privacitat i la circulació de dades, s’espera que s’estableixin unes bases de cooperació judicial i policial per a prevenir el blanqueig de capitals. 

La importància de mantenir el pla de contingència

Davant la magnitud de les conseqüències del Brexit en matèria comercial, el Club d’Exportadors i Inversors Espanyols considera que serà molt complicat que la Unió Europea i el Regne Unit arribin a un acord econòmic abans del final del període de transició.  

Per aquest motiu, davant la incertesa d’aquest panorama, es recomana a totes les empreses del nostre país que mantinguin vigents els seus plans de contingència.  

Si vols saber com has de negociar en un entorn multinacional com aquest, amb els reptes que planteja el Brexit, el cicle formatiu de Comerç Internacional et proporcionarà els coneixements necessaris per a planificar els processos d’importació i exportació adaptats al tipus de comerç de cada país.   

Anticipa’t als canvis que planteja el Brexit per a la teva empresa i forma’t per a aconseguir negocis d’èxit més enllà de les nostres fronteres.