Un programari daplicació és un programa que no està relacionat amb el funcionament intern dun ordinador. Mentre que el programari de sistema està incorporat al sistema operatiu, el programari daplicació es comercialitza de manera independent i sinstal·la per fer funcions concretes: de treball, de lleure, de comunicació, etc. A continuació texpliquem els diferents tipus de programari daplicació que hi ha actualment.  

Quins són els principals tipus de programari d’aplicació?

Els programes més populars i emprats pels usuaris acostumen a pertànyer a aquest tipus de programari. No en va, es caracteritzen perquè tenen interfícies gràfiques atractives i ofereixen una gran usabilitat web. Aquests són els tres tipus de programari daplicació que podem trobar: 

  1. Les aplicacions de lescriptori. És el tipus de programari daplicació més freqüent. Sinstal·len a lordinador i poden oferir tota mena de funcions relacionades amb dades, gràfics i material audiovisual. Dins daquest grup hi ha els processadors de text, els editors dimatge i els reproductors de música i vídeo.  
  2. Les aplicacions basades en el web. Són les aplicacions que permeten als usuaris accedir a una sèrie deines per mitjà del navegador, sense necessitat dinstal·lar cap programari. Aquests serveis tenen dos avantatges fonamentals: no ocupen espai al disc dur i shi pot accedir en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.  
  3. Els conjunts daplicacions o suites. Aquest programari daplicació consisteix en un grup daplicacions diferents desenvolupades per la mateixa empresa per cobrir diferents serveis relacionats. És el cas del paquet Office o el conjunt de programes dAdobe. 

Si tinteressa el món de la programació i vols aprendre a dissenyar diferents tipus de programari daplicació, cursa el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament dAplicacions Web. Aprendràs a desenvolupar i implantar aplicacions web i podràs obtenir lorientació a big data o especialitzar-te en el desenvolupament daplicacions mòbils híbrides.