En el món del disseny web, cada vegada es parla més d’usabilitat web i experiència d’usuari (user experience o UX). Tots dos conceptes estan relacionats, atès que una bona usabilitat web és imprescindible per oferir una experiència d’usuari positiva. Però vegem en què consisteix exactament cada terme i quins aspectes hem de treballar si els volem tenir en compte en els nostres productes o serveis digitals.

En què es diferencien la usabilitat web i l’experiència d’usuari?

El terme usabilitat web fa referència a la capacitat d’un programari perquè l’usuari el pugui entendre i fer servir de manera senzilla i funcional. Per la seva banda, experiència d’usuari és un concepte més global que implica l’anàlisi de les respostes que tenen els usuaris en la interacció amb un producte, sistema o servei.

La usabilitat d’un web es mesura en funció de com de fàcil i intuïtiu sigui de fer anar, mentre que l’experiència d’usuari inclou més factors, atès que es refereix a la satisfacció del client abans, durant i després de la navegació per un web. Si els usuaris poden navegar amb facilitat per un lloc web, aquest tindrà un bon índex d’usabilitat. I, si a més l’experiència és agradable i positiva, parlarem d’una UX favorable.

En què consisteix l’experiència d’usuari (UX)?

L’experiència d’usuari implica dissenyar productes o serveis digitals a partir d’una anàlisi profunda de les necessitats del consumidor. És a dir, no solament té en compte la visió del professional, sinó que valora especialment l’acompanyament al client o, dit d’una altra manera, l’experiència que té un usuari quan interactua amb un web o una aplicació.

Es tracta d’una disciplina que té com a punt central l’usuari. Per això, abans, durant i després de desenvolupar un producte, és important demanar al client potencial per a què necessita el producte i com el necessita.

Factors que intervenen en l’experiència d’usuari:

 • Usabilitat. El lloc web ha de ser fàcil de fer servir perquè els usuaris aconsegueixin trobar el que cerquen de manera ràpida i senzilla.
 • Utilitat. Tots els elements del web han de servir per a un propòsit concret i rellevant.
 • Confiança. Perquè l’usuari confiï en l’aplicació, ha de disposar de tota la informació necessària en cada pas. Per això, es recomana oferir explicacions útils per mitjà del sistema de preguntes freqüents.
 • Desig. El disseny de qualsevol contingut multimèdia ha de fer més desitjable el producte o el servei relacionat.
 • Facilitat de cerca. El cercador i les seccions del lloc web han de respondre les necessitats dels consumidors perquè trobin fàcilment el que busquen.
 • Seguretat. Una UX satisfactòria ha de garantir la protecció i la confidencialitat de les dades personals dels clients.
 • Creació de valor. El producte o el servei que ofereix el lloc web o l’aplicació ha de tenir un valor més enllà de l’econòmic per diferenciar-se de la competència i satisfer les expectatives dels usuaris.

L’experiència d’usuari no solament es confon amb la usabilitat web, sinó també amb altres conceptes com la interfície d’usuari o l’arquitectura de la informació, però va molt més enllà. I és que un arquitecte de la informació s’encarrega d’organitzar el contingut d’un web o una aplicació perquè sigui comprensible i fàcil de fer servir, però no dissenya l’experiència completa d’un producte o servei digital.

Què és la interfície d’usuari i què significa arquitectura de la informació?

La interfície d’usuari (UI) és el mitjà mitjançant el qual un usuari es relaciona amb un dispositiu tecnològic. Aquest concepte engloba tant l’arquitectura de la informació com els elements visuals que ens permeten interactuar de manera eficaç amb programes, aplicacions i llocs web.

Una bona interfície d’usuari ha d’oferir al client la possibilitat de trobar amb facilitat tot el que cerca. Per això, el dissenyador d’UI no solament s’ha d’ocupar de l’aspecte visual d’una aplicació o lloc web, sinó que també s’ha de centrar en el funcionament i estudiar on s’ubica cada botó perquè l’experiència d’usuari sigui funcional i intuïtiva.

Per aconseguir una interfície d’usuari eficaç, el disseny ha de passar per un procés de prototipatge i avaluació. En aquesta fase, es recomana fer servir eines per crear prototips que permetin mostrar al client la feina gairebé definitiva i així poder avaluar tant la usabilitat web com l’experiència d’usuari.

A què ens referim amb arquitectura de la informació?

Un aspecte fonamental de la interfície d’usuari és l’arquitectura de la informació. Aquesta disciplina s’encarrega d’organitzar i estructurar el contingut d’un lloc web o una aplicació perquè sigui comprensible i fàcil de fer servir. Així, doncs, un arquitecte de la informació ha de garantir que el client assoleixi els seus objectius de navegació i trobi el que cerca de manera ràpida i sense perdre’s.

Què és la usabilitat web i quins factors hi intervenen?

La usabilitat web és el grau de facilitat d’ús que té un lloc web per als usuaris que hi entren i hi interactuen. Podem dir que un web amb una bona usabilitat és el que ofereix als visitants una interacció intuïtiva, agradable i segura.

A més, una bona usabilitat web ha de permetre al client trobar el que cerca en el mínim temps possible, per aquest motiu no solament té a veure amb aspectes tecnològics, sinó també amb el disseny, la navegabilitat i la proximitat del servei.

Factors que generen una bona usabilitat web:

 • Disseny clar i senzill. Els dissenys intuïtius i diàfans ajuden l’usuari a processar més fàcilment la informació d’un web. A més, han d’estar adaptats als dispositius mòbils.
 • Temps de càrrega curts. Com més trigui un web a carregar, més augmentarà el percentatge de rebot i la taxa d’abandonament.
 • Cal donar tota la informació valuosa sobre els productes i els serveis oferts, evitant fer servir conceptes massa complexos.
 • Coherència. A l’hora de facilitar el procés de compra o inscripció, és important destacar els camps obligatoris, no demanar informació irrellevant i adaptar els camps de text a les possibles respostes.
 • Hem d’adaptar la tecnologia a la diversitat de necessitats dels usuaris.

Una professió de futur a l’Estat espanyol

Els últims anys, els perfils professionals relacionats amb la usabilitat web i l’experiència d’usuari s’han convertit en uns dels que tenen més demanda del sector tecnològic. Segons l’Agenda Digital per a Europa, només a Espanya caldran més de 100.000 professionals en UX i en disseny d’UI els pròxims 10 anys.

Si et vols formar en una de les professions amb més projecció del sector, el cicle formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Web et proporcionarà els coneixements necessaris per desenvolupar i implantar aplicacions web amb un nivell d’usabilitat alt i una interfície d’usuari (UI) eficient. Aprendràs a crear entorns web per a tota mena de dispositius mòbils, duent a terme plans de prova i garantint experiències d’usuari (UX) satisfactòries.