L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un impost personal que grava la renda obtinguda pels residents a l’Estat espanyol durant un any. Es tracta d’un impost de tipus progressiu, és a dir, com més diners guanya una persona, més gran és el percentatge que tributa. A continuació, t’expliquem què has de tenir en compte per calcular la retenció de l’IRPF i quins són els diferents trams aplicats per Hisenda.  

Què has de tenir en compte per calcular la retenció de l’IRPF?

El pagament de l’IRPF es fa efectiu cada mes mitjançant les retencions que s’apliquen a les nòmines dels treballadors. Si al llarg de l’any se t’ha retingut una quantitat més alta de la que has de pagar, la declaració anual de la renda et sortirà a tornar. En canvi, si la quantitat retinguda és més baixa, la declaració de la renda et sortirà a pagar. A l’hora de calcular la retenció de l’IRPF, es tenen en compte els aspectes següents: 

  • El sou brut mensual. 
  • El tipus de contracte de treball. 
  • Les circumstàncies personals i familiars. 
  • Altres ingressos i cotitzacions, com ara inversions, lloguers de pisos, indemnitzacions d’assegurances, etc.  

Per aconseguir que l’IRPF sigui progressiu, Hisenda divideix els ingressos nets en trams i assigna un percentatge per pagar en cadascun d’aquests trams. Els trams de l’IRPF que s’apliquen actualment a l’Estat espanyol són els següents: 

  • De 0 a 12.450 euros: retenció del 19 %. 
  • De 12.450 a 20.200 euros: retenció del 24 %. 
  • Entre 20.200 i 35.200 euros: retenció del 30 %. 
  • De 35.200 a 60.000 euros: retenció del 37 %. 
  • Més de 60.000 euros: retenció del 45 %

Pel que fa als autònoms, el càlcul es fa de manera diferent: han d’aplicar un IRPF del 15 % als ingressos obtinguts o del 7 % si es tracta dels dos primers anys d’activitat. A més, hi ha un conjunt de despeses que els autònoms poden deduir: materials de feina, sous de treballadors a càrrec seu, lloguers adscrits a l’activitat empresarial, etc. Finalment, amb vista a l’exercici vinent, els autònoms hauran de tenir en compte les novetats en l’IRPF que van entrar en vigor al començament del 2020.