Cada vegada hi ha més negocis que es plantegen fer el pas al mercat internacional per augmentar el potencial de vendes. Perquè el procés d’internacionalització d’una empresa funcioni, cal un pla de negoci ben estructurat i una potent força de mercat al país d’origen. Avui t’expliquem tot el que has de saber sobre els negocis internacionals perquè puguis expandir la teva empresa al mercat internacional.

Com pots expandir el teu negoci al mercat internacional?

Penses expandir el teu negoci al mercat internacional? Si vols que el teu projecte d’internacionalització tingui èxit, hi ha una sèrie de passos que has de seguir:

1) Fer una anàlisi prèvia

Abans de fer el pas al mercat internacional, has de fer una sèrie d’anàlisis prèvies per conèixer l’estat actual de la teva empresa i determinar si és el millor moment per dur a terme la internacionalització. D’una banda, has de detectar febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats del teu negoci mitjançant una anàlisi DAFO. D’altra banda, has de fer un estudi de mercat per descobrir la situació de la competència.

2) Crear un departament d’exportació

Perquè un negoci internacional funcioni, ha de tenir un departament propi dedicat a l’exportació dels productes o serveis. Si no disposes de recursos suficients per crear-lo internament, pots contractar una empresa especialitzada.

3) Desenvolupar un pla d’internacionalització

Amb totes les dades obtingudes en les anàlisis prèvies, has de dissenyar un pla de negoci adaptat al nou mercat, que marcarà els passos a seguir en el procés d’internacionalització. En aquest punt hauràs de definir la missió, la visió, els valors i els objectius a termini curt i mitjà.

4) Definir els canals de comercialització

En funció del producte o servei que ofereixi la teva empresa, hauràs d’optar per uns canals de comercialització o uns altres: necessites tenir oficines al país de destinació o pots vendre els teus productes o serveis a través de socis locals?

5) Dissenyar un pla de màrqueting

Les estratègies de màrqueting que funcionen al país d’origen no tenen per què funcionar a escala internacional. Per això, has de crear un pla de màrqueting específic per al nou mercat, construint un nou buyer persona.

T’agradaria dedicar-te al comerç en un mercat internacional? Cursa el cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional. Aprendràs a gestionar processos d’importació i exportació i dissenyar estratègies de màrqueting per a negocis internacionals.