La bretxa salarial a Espanya es redueix a un ritme tan lent que caldrien 105 anys per aconseguir la paritat. Segons dades del Ministeri d’Hisenda, a l’Estat espanyol les dones cobren 4.915 euros menys a l’any que els homes. Així, doncs, haurien d’ingressar un 28,6 % més del que cobren ara per igualar el seu salari. A continuació, t’expliquem les mesures que està prenent el govern espanyol per eliminar la bretxa salarial a les empreses espanyoles.

Com reduir la bretxa salarial a Espanya?

Un dels esforços legislatius més importants per reduir la bretxa salarial a Espanya és la creació del registre salarial. Es tracta d’una mesura que exigeix a totes les empreses, incloses les del tercer sector, que generin una base de dades que reflecteixi el salari de tota la plantilla, especificant el gènere i el grup professional de cada empleat.

Encara que la mesura va néixer l’any 2019 després d’una modificació de l’Estatut dels Treballadors, el reial decret que desenvolupa aquesta figura no va entrar en vigor fins al passat 14 d’abril. Des de llavors, totes les empreses estan obligades a tenir aquest registre. A més, la informació ha d’estar disponible per a la consulta dels treballadors i els seus representants legals de manera anònima.

Per a les empreses amb més de 50 treballadors, si les diferències salarials són superiors al 25 %, han de justificar la bretxa salarial amb motius objectius i no de gènere. En cas contrari, poden ser sancionades per discriminació. D’altra banda, les companyies amb plantilles superiors als 100 treballadors, a més de tenir el registre, han de desenvolupar una auditoria retributiva per analitzar els processos de fixació de salaris.

Segons dades del Ministeri, el registre salarial per qüestions de gènere és només la primera de la sèrie de mesures legals que han d’arribar. Seguint les directrius internacionals, aviat s’aprovaran altres iniciatives per reduir la bretxa salarial a l’Estat espanyol en altres aspectes, com ara l’edat i les necessitats especials. 

Si et preocupa la bretxa salarial a Espanya i vols treballar fomentant la justícia social, fes el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social. Aprendràs a coordinar i avaluar intervencions d’integració social, fomentant la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament d’entorns segurs.