El tercer sector social està format per organitzacions privades sense ànim de lucre que treballen contra la pobresa i l’exclusió social. En aquest article t’expliquem quines són les característiques de les organitzacions que formen part d’aquesta categoria.

Què és el tercer sector social? 

Segons la Llei espanyola del tercer sector d’acció social, les entitats del tercer sector són organitzacions “de caràcter privat, sorgides de la iniciativa ciutadana o social, amb finalitats d’interès general i absència d’ànim de lucre, que impulsen el reconeixement i l’exercici dels drets civils, així com dels drets econòmics, socials o culturals de les persones i els grups que es troben en condicions de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social”. 

Quines són les característiques d’aquestes organitzacions?

Les característiques bàsiques de les organitzacions que formen part del tercer sector són les següents: 

  • Tenen personalitat jurídica pròpia. Estan constituïdes formalment com a associacions, fundacions, ONG, entitats religioses, empreses d’inserció o cooperatives d’iniciativa social. 
  • No tenen ànim de lucre i tenen caràcter altruista. Així, doncs, reinverteixen tots els beneficis en l’activitat social que desenvolupen. 
  • La seva missió està orientada a la inclusió social de col·lectius vulnerables. 
  • Desenvolupen les activitats d’acció social seguint els principis de proximitat a l’entorn o al territori. 
  • Garanteixen l’organització i la participació democràtica. 
  • Actuen de manera transparent, tant en el desenvolupament de l’objecte social com en la gestió de les activitats. 
  • El voluntariat és fonamental per aconseguir els seus objectius. És a dir, persones que cedeixen el seu temps, els seus coneixements i part dels seus recursos econòmics a la causa. 

Si t’interessa el tercer sector i vols treballar en alguna de les sortides professionals de l’integrador o integradora social, cursa el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social. Aprendràs a coordinar i avaluar intervencions d’integració social, per fomentar la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament d’entorns segurs.