Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu són estudiants que necessiten una atenció, un suport i un seguiment diferents de la resta. A continuació t’expliquem quina mena d’alumnes amb necessitats específiques podem trobar en l’educació infantil.  

Tipus d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Aquests són els cinc tipus d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que hi ha avui dia: 

 1) Alumnat amb necessitats educatives especials

Els alumnes amb necessitats educatives alternatives o especials són els que necessiten suports i atencions especials a causa d’alguna mena de discapacitat o d’un trastorn greu de conducta 

2) Estudiants amb dificultats específiques d’aprenentatge

Es considera que un estudiant presenta dificultats específiques d’aprenentatge quan el seu rendiment en relació amb alguna capacitat, aptitud o coneixement discrepa significativament de l’edat i el potencial d’aprenentatge. 

3) Alumnes amb altes capacitats intel·lectuals

Un alumne presenta una alta capacitat intel·lectual quan gestiona de manera superior a la mitjana alguns dels recursos següents: cognitius, verbals, lògics, numèrics, espacials i creatius.  

4) Alumnat d’incorporació tardana i procedent de l’estranger

L’arribada de població estrangera ha augmentat la diversitat sociocultural de l’alumnat que forma part del nostre sistema educatiu. Aquesta diversitat de la població escolar requereix una resposta educativa adequada i específica. 

5) Estudiants amb necessitats específiques per condicions personals

Quan parlem de condicions personals ens referim als aspectes següents: motius de salut, situacions socioculturals desfavorables, problemes d’escolarització o pertinença a minories ètniques o grups en risc d’exclusió social. 

T’agradaria treballar amb alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu? Si estudies el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, adquiriràs totes les competències necessàries per dedicar-te professionalment a l’educació infantil.