Avui dia no és inusual sentir a parlar del llenguatge sexista o del sexisme en el llenguatge. Se succeeixen els moviments a favor d’un llenguatge inclusiu que tingui en compte per igual els dos gèneres. Per exemple, usar el masculí com a genèric, el masculí per a professions i càrrecs, són alguns exemples de l’ús de llenguatge sexista en el nostre idioma. Estan tan arrelats aquests usos que costa d’identificar-los. Avui parlarem dels recursos per evitar-los.

 

Deixar d’utilitzar el masculí com a genèric

Abans de referir-te a un col·lectiu per exemple “els nens” pots utilitzar termes com “la infància” o “la infantesa”. Sempre sol haver-hi algun terme que engloba el concepte sense necessitat d’utilitzar la seva forma masculina. També pots emprar un doble terme com “els nens i les nenes”. Pots veure més exemples d’usos de llenguatge no sexista aquí.

 

Posar fi a les dones com a apèndixs dels homes

És freqüent, sobretot en els mitjans de comunicació, llegir o sentir frase com “els ambaixadors i les seves dones”. Encara que no és una forma molt utilitzada en el dia a dia, no per això significa que no sigui una forma de llenguatge sexista. Per usar un llenguatge inclusiu en aquests exemples podríem usar “la població treballadora i les seves parelles” o “el cos diplomàtic i els seus acompanyants”.

 

Senyora, sempre

L’ús de senyor s’utilitza estigui l’home casat o no, mai sentim senyoret, tret que usi d’una forma despectiva. En canvi, sí és habitual usar el senyoreta per referir-se a dones que no s’han casat. Aquesta distinció és sexista i com tal ha de reemplaçar-se per un llenguatge inclusiu que es defineix amb l’ús de senyora en tots els casos. “La senyora Benito”.

 

Advocada, metgessa i política són correctes

És freqüent sentir “ella és advocat”, “la bomber” i són formes que denoten sexisme. És correcte usar advocada, metgessa, política, bombera… L’educació en aquest tipus de llenguatge és clau, així com educar amb una perspectiva de gènere. Integra-ho des d’ara mateix en el teu llenguatge.

Si estàs sensibilitzat o sensibilitzada amb en el llenguatge inclusiu, pot ser que tinguis el perfil adequat per formar-te en Integració social.