Durant l’últim any, el mercat laboral espanyol ha experimentat un intens procés de recuperació. Tot i que alguns sectors encara pateixen les conseqüències de la pandèmia, en general les contractacions s’han rellançat i, fins i tot, les condicions salarials de moltes empreses han millorat. A l’article d’avui t’expliquem quines són les professions més ben pagades a Espanya.

Descobreix les professions més ben pagades a Espanya

Segons l’estudi Tendències salarials 2022, elaborat per Randstad Research, aquestes seran les professions més ben pagades enguany a Espanya: 

  1. Enginyeria. En el sector de l’enginyeria, que dona feina a l’1,6 % dels treballadors espanyols, els sous pugen de manera progressiva a mesura que augmenten els anys de carrera professional. Llocs relacionats amb els departaments comercials, de producció o d’R+D poden duplicar el salari anual en només sis anys. 
  2. Logística i transport. El sector de la logística i el transport és una font inesgotable d’oportunitats laborals. Els salaris d’alguns llocs de treball, com el de director comercial o el de responsable de la cadena de subministrament, arriben a duplicar-se i fins i tot triplicar-se després de més de sis anys d’experiència. 
  3. Assessorament legal i jurídic. El sector legal, que engloba l’àmbit d’administració i finances, ocupa l’1,9 % de la població activa del nostre país. Professions com les d’advocat cfiscalista o director d’assessoria jurídica parteixen amb sous inicials anuals d’entre 20.000 i 30.000 €. Aquests salaris poden arribar fins als 80.000 o 100.000 € anuals després de sis anys de trajectòria.  
  4. Educació. En el sector de l’educació, el professorat continua tenint la millor franja salarial. Amb un salari inicial que a vegades no arriba als 18.000 € anuals, al cap de sis anys es pot arribar a un sou de fins a 80.000 € l’any. 
  5. Comerç electrònic. El comerç electrònic també ofereix grans oportunitats laborals. Perfils com els d’e-commerce manager, product manager o product owner poden passar de cobrar un sou anual inicial de 25.000 € a superar els 60.000 € després de sis anys de carrera. Si t’interessa el comerç electrònic, en el cicle formatiu de Màrqueting i Publicitat aprendràs tot el que es relaciona amb la gestió de vendes i espais comercials per internet.  

Actualment, els cicles formatius relacionats amb les noves tecnologies formen part de les professions més ben pagades a Espanya. T’interessa la informàtica i vols convertir-te en un candidat més atractiu per a les empreses espanyoles? Especialitza’t en una de les professions amb més futur al nostre país cursant un cicle formatiu de grau superior d’informàtica.