Probablement, tens una noció vaga i abstracta del funcionament de les accions i el mercat de valors. Tanmateix, segurament et resulta impossible definir amb concreció de què es tracta. Llegeix aquest article per comprendre què són les accions d’una empresa i com es gestionen.

Què són les accions d’una empresa?

Les accions d’una empresa són valors que representen una fracció del capital d’una societat anònima. Al començament, les accions són propietat dels fundadors o dels socis d’aquesta societat.

Quan la companyia prospera, pot emetre accions i vendre-les a inversors externs. D’aquesta manera, els inversors també es converteixen en propietaris d’una porció del capital de la societat. La venda d’accions és una manera d’obtenir finançament empresarial.

Una empresa també pot cotitzar en borsa. En aquest cas, les accions es venen al públic en general. Així doncs, la borsa o mercat de valors és el lloc de trobada entre les empreses que necessiten finançament (demanda de capital) i els inversors que estan disposats a comprar (oferta de capital).

Per tant, el capital d’una societat anònima està dividit en accions, que representen la participació de cada soci en el capital de l’empresa.

Responsabilitats i drets

Les societats anònimes es caracteritzen pel fet que la responsabilitat de cada soci és proporcional al capital que hagi aportat.

Amb tot, la compra d’accions normalment també comporta certs drets, tant econòmics com administratius. Per exemple, hi ha la possibilitat de rebre dividends o d’exercir el dret de vot en la junta d’accionistes.

En vols saber més?

Si vols aprofundir en el funcionament de les accions d’una empresa, t’animem a estudiar el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances. Amb aquesta formació, adquiriràs les habilitats i els coneixements necessaris per gestionar i administrar els processos financers, comptables, comercials i fiscals de qualsevol empresa.