Tot i que avui dia és una operació habitual per a moltes empreses, la complexitat aparent del factoring continua generant alguns dubtes entre les pimes. A continuació t’expliquem detalladament què és el factoring i com pot beneficiar les petites i mitjanes empreses. 

Què és el factoring i quines prestacions ofereix?

El facturatge (factoring) és una alternativa de finançament que permet a les pimes avançar el mecanisme de cobrament. Consisteix en un contracte mitjançant el qual una persona o una empresa cedeix els crèdits derivats de la seva activitat comercial a una entitat especialitzada (factor), que s’encarrega de gestionar-ne el cobrament. El factoring pot ser molt útil per a les petites i mitjanes empreses, ja que ofereix les prestacions següents:  

  • És una operació disponible per a empreses de qualsevol mida. La mida o el volum de facturació d’una empresa no condicionen la possibilitat de tancar un contracte de factoring. L’única cosa que pot comprometre aquesta operació és la solvència dels clients.  
  • Inclou serveis financers i administratius complementaris, com ara el pagament anticipat de les factures, la investigació comercial dels clients i la cobertura del risc d’impagament. A més, el factor també es pot encarregar de complir amb algunes de les obligacions fiscals de l’empresa, com ara l’administració i la comptabilitat de les factures cedides. 
  • També es pot contractar en cas de compravenda internacional. Les operacions de factoring s’ofereixen tant per a vendes nacionals com per a vendes fetes a clients estrangers, cosa que rep el nom de factoring d’exportació. 
  • L’únic requisit essencial és l’exclusivitat. Això vol dir que, per regla general, una empresa no pot fer un contracte de factoring per a un mateix client amb dos factors diferents. 

T’interessa el món de les finances i de la gestió administrativa? El cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances et capacita per gestionar i administrar els processos comercials, comptables i financers de tota mena d’empreses.