El firewall o tallafoc és un element informàtic que sencarrega de bloquejar laccés d’usuaris no autoritzats a una xarxa privadaA continuació texpliquem amb detall què és un firewall, per a què serveix i per què és tan important a lhora de prevenir un ciberatac. 

Què és un firewall o tallafoc?

Un firewall és un programa informàtic que controla laccés dun ordinador a una xarxa amb lobjectiu de prohibir-hi lentrada a usuaris no autoritzats. El tallafoc examina tots els missatges que entren i surten de la xarxa. Daquesta manera, bloqueja larribada de les comunicacions que no compleixen determinats criteris de seguretat i permet lentrada de les que sí que estan reglamentades 

Per aclarir la definició de firewall també podem fer servir una comparació senzillaun tallafoc és per a una xarxa informàtica el que una porta és per a una casa. Mentre que la porta impedeix lentrada de persones estranyes, el tallafoc bloqueja laccés dusuaris desconeguts. 

Per a què serveix el tallafoc?

La seva funció principal és registrar el trànsit a internet dun dispositiu per impedir laccés dusuaris no autoritzats a una xarxa informàtica privada. Podem dir que un tallafoc serveix per a 

  • Garantir la seguretat i privacitat de lusuari. 
  • Protegir una xarxa empresarial o domèstica de possibles ciberatacs. 
  • Evitar robatoris dinformació confidencial. 
  • Mantenir els fitxers duna xarxa privada en bon estat. 

Ara que ja saps què és un firewall i per a què serveix, entendràs per què es tracta d‘una eina fonamental per protegir xarxes i sistemes informàtics de possibles virus i intrusions 

Si et preocupa la ciberdelinqüència i tagradaria dedicar-te professionalment a la informàtica, cursa el cicle formatiu de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics en XarxaAprendràs a configurar, mantenir i administrar tota mena de sistemes informàtics amb robustesa i seguretat.