La identitat corporativa, la construcció de marca i la comunicació corporativa són conceptes similars però que hem de saber diferenciar. Per a comunicar eficaçment la imatge duna empresa cal conèixer bé la terminologia. Avui texpliquem què és la identitat corporativa i en què es distingeix daltres conceptes de màrqueting.  

Què és la identitat corporativa?

La identitat corporativa fa referència a laspecte visual duna marca i engloba tot allò amb què una empresa es mostra al públic. Inclou els aspectes següents: 

 • El logotip 
 • La tipografia 
 • Els colors 
 • La cartelleria 
 • Els fullets institucionals 
 • Els uniformes dels empleats 
 • La publicitat 

Diferències entre identitat corporativa i altres conceptes de màrqueting

 • Construcció de marca. La identitat corporativa és un dels elements que formen part de la construcció de marcaAquesta inclou tant el desenvolupament com el manteniment del conjunt de valors i atributs inherents a la marca. Fa referència a tot el procés de construcció de la imatge corporativa.  
 • Imatge corporativa. La imatge corporativa és un concepte de comunicació que té a veure amb la definició de marca duna empresa. La imatge corporativa abasta totes les accions estratègiques que contribueixen a construir la imatge que una empresa té de si mateixa.  
 • Comunicació corporativa. La comunicació corporativa duna entitat és tot el que una empresa diu de si mateixa. És un camp que engloba tota mena de comunicacions, internes i externes, que fa una companyia. La comunicació corporativa ha de crear una imatge uniforme en tots els canals.  

En què consisteix una campanya de construcció de marca?

Com diem, la identitat corporativa només és un element de lampli espectre que forma la construcció de marca. Una campanya de construcció de marca es compon dels aspectes següents:  

 • La missió, la visió i els valors institucionals que indiquen a tot lequip quins són els objectius de lentitat. 
 • La coherència semàntica de tots els elements tangibles i intangibles que configuren la identitat corporativa.  
 • Lestratègia de servei al client, que engloba els canals de comunicació, els missatges institucionals, els protocols, els guions dels venedors, la calidesa del personal, etc.