La dislàlia és el trastorn de la parla més comú entre els infants més petits de cinc anys. Encara que no es tracta de cap problema crònic, una detecció primerenca i el suport d’un logopeda seran fonamentals perquè el tractament tingui èxit. En l’article d’avui t’expliquem què és la dislàlia, quins en són els principals símptomes i com l’hem de tractar. 

Què és la dislàlia?

A diferència d’altres trastorns comuns en la fase de creixement, com la dislèxia infantil, la dislàlia no es considera un problema d’aprenentatge, sinó un trastorn de la parla. Es tracta d’una alteració en l’articulació o la dicció correcta de certs fonemes que provoca la incapacitat per pronunciar adequadament els sons d’algunes paraules. La dislàlia pot ser de quatre tipus: 

  1. Simple: incapacitat de pronunciar un fonema. 
  2. Múltiple: incapacitat de pronunciar dos fonemes o més. 
  3. Afí: incapacitat de pronunciar tots els fonemes que utilitzin el mateix punt d’articulació. 
  4. Generalitzada: incapacitat de pronunciar tots els fonemes.

Símptomes i causes de la dislàlia

Mentre que les causes de la dislèxia solen ser neurològiques, els motius que provoquen la dislàlia poden ser més variats:  

  • Causes funcionals: tenen a veure amb un mal ús o funcionament de l’aparell fonador. 
  • Problemes auditius: quan l’infant no hi sent bé, sol aprendre incorrectament alguns fonemes. 
  • Causes orgàniques: de vegades són petites malformacions o defectes en els òrgans que intervenen en la parla els que provoquen aquest trastorn.  

Per poder detectar a temps la dislàlia, hem d’estar atents als símptomes següents: 

  1. Omissió de lletres. 
  2. Addició de lletres. 
  3. Substitució incorrecta d’uns fonemes per uns altres. 

Quin és el millor tractament per a la dislàlia?

A partir del tipus de dislàlia i la causa que provoqui el trastorn, el logopeda proposarà una teràpia o tractament personalitzat per a l’infant. Normalment, el tractament de la dislàlia sol consistir en exercicis per millorar la musculatura involucrada en la pronunciació i perfeccionar l’articulació dels fonemes problemàtics. Ara bé, si l’origen de la dislàlia té a veure amb causes orgàniques com una malformació, llavors és possible que calgui recórrer a una intervenció quirúrgica. 

Si, a més de saber què és la dislàlia, t’interessa treballar amb alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, cursa el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil. Adquiriràs totes les competències necessàries per dedicar-te professionalment a l’educació infantil.