La dislèxia infantil és un trastorn de l’aprenentatge que afecta el rendiment escolar dels infants. Es tracta d’una alteració que provoca dificultats en la lectura i la comprensió lectora, i també en l’expressió oral i escrita. Per adaptar el procés d’aprenentatge a les necessitats educatives especials dels alumnes amb dislèxia, és molt important detectar-la a temps. En l’article d’avui t’expliquem quins són els símptomes principals de la dislèxia en infants.  

Quins són els símptomes de la dislèxia infantil?

Els nens i les nenes amb dislèxia infantil llegeixen més a poc a poc i necessiten rellegir la mateixa frase diverses vegades per entendre-la. A més, també presenten problemes a l’hora d’expressar-se i comprendre el llenguatge oral. Un diagnòstic precoç és el primer pas per evitar que la dislèxia infantil suposi un obstacle en el procés d’aprenentatge. Per això, cal consultar amb el pediatre quan es detecti cap dels símptomes següents de la dislèxia en infants: 

  • Lectura lenta, confusa i carregada d’errors. 
  • Dificultat en la comprensió lectora. 
  • Ortografia deficient en els textos dictats. 
  • Separacions sil·làbiques incorrectes. 
  • Problemes per memoritzar textos i regles d’ortografia. 
  • Dificultat en l’automatització de les tècniques d’aprenentatge. 

Un infant amb dislèxia pot ser capaç de llegir i expressar-se correctament, però per aconseguir-ho l’hem de dotar de tècniques i mètodes especialment adaptats a les seves necessitats. A més, hem de tenir en compte que la dislèxia infantil no es manifesta de la mateixa manera ni es desenvolupa amb la mateixa intensitat en tots els infants.  

Així doncs, el tractament i la recuperació dependran de les característiques específiques de l’alumne, i també de l’entorn familiar i escolar. En qualsevol cas, una detecció primerenca és fonamental perquè la dislèxia en infants no es visqui com un fracàs i els professionals de l’educació puguin aplicar les estratègies més adequades per a cada cas.