La feina d’integrador social se centra en la reincorporació de les persones que arriben a entorns o estructures socials nous. Per aconseguir-ho, els integradors duen a terme una sèrie de funcions que tenen a veure amb la promoció de la igualtat d’oportunitats i la creació de contextos segurs. Avui t’expliquem quines funcions  un integrador social, un perfil professional cada vegada més necessari. 

Quines són les funcions d’un integrador social?

Els tècnics d’integració social són professionals que s’ocupen de les persones en risc d’exclusió. Les funcions principals d’un integrador social es poden resumir en els punts següents:  

  • Promoure la creació de valors. 
  • Fomentar la igualtat d’oportunitats.  
  • Exercir de mediadors en la resolució de conflictes. 
  • Desenvolupar programes de conscienciació sobre qüestions socials. 

On pot treballar un integrador social?

A més d’aquestes funcions generals, hi ha una sèrie de funcions més específiques vinculades als llocs de treball d’un integrador social: 

  1. Centres de dia. En un centre de dia, les funcions de l’integrador tenen a veure amb la millora de la qualitat de vida dels usuaris, atès que potencia les seves capacitats d’autogestió i integra els familiars en els processos de dinamització.  
  2. Residències de gent gran. La feina de l’integrador social en una residència de gent gran és vetllar per un envelliment saludable, fomentar l’autonomia personal i promoure la participació social de tots els residents. 
  3. Centres d’inserció social. Un centre d’inserció social és un centre penitenciari per a persones que compleixen penes en règim obert o que estan en processos avançats de reinserció. En aquests centres, els integradors treballen de manera personalitzada amb cada resident per ajudar-los a integrar-se en la societat d’una manera sana i equilibrada. 
  4. Centres escolars. Avui dia també hi ha la figura de l’integrador social a les escoles. A les escoles, aquests professionals col·laboren en el desenvolupament d’habilitats socials i la promoció de l’autonomia personal en estudiants en situació de risc. 

Si t’interessen les funcions d’un integrador social i t’agradaria convertir-t‘hi, cursa el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social. Aprendràs a programar, coordinar i avaluar intervencions d’integració social fomentant la igualtat d’oportunitats i garantint el desenvolupament d’entorns segurs.