A l’hora d’emprendre un nou negoci, sorgeixen molts dubtes relacionats amb la comptabilitat i l’àmbit fiscal. Alguns d’aquests dubtes tenen a veure amb el recàrrec d’equivalència: com afecta la relació entre proveïdor i client? Quines conseqüències té en el resum anual de l’IVA? A continuació, t’expliquem què és el recàrrec d’equivalència i quines obligacions fiscals comporta. 

Què és el recàrrec d’equivalència?

El recàrrec d’equivalència és un tipus de règim especial d’IVA que s’aplica a empresaris detallistes: persones físiques o comunitats de béns, mai societats. Els negocis que s’acullen a aquest règim s’ocupen de la venda al detall de productes que ells no han transformat; és a dir, aquells en què el comerciant és un mer intermediari entre el proveïdor i el consumidor final. 

Hi ha algunes excepcions que permeten eludir el règim del recàrrec d’equivalència. D’una banda, si fas més del 20 % de la teva facturació anual a autònoms o empreses, podràs aplicar el règim general d’IVA en el proper exercici fiscal. De l’altra, també quedaràs exclòs d’aquest règim si et dediques a la compra i venda dels béns següents 

  1. Joies. 
  2. Peces de vestir confeccionades amb pells de luxe. 
  3. Vehicles. 
  4. Maquinària industrial. 
  5. Productes petrolífers. 

Quines obligacions fiscals comporta el recàrrec d’equivalència?

Si la teva empresa està subjecta al règim de recàrrec d’equivalència, hi ha una sèrie d’obligacions fiscals que has de tenir en compte: 

  • Hauràs d’acreditar davant els proveïdors que t’aculls al recàrrec d’equivalència. 
  • Hauràs d’abonar l’IVA de manera directa a cada proveïdor. 
  • No tens l’obligació de presentar els models 303 i 390 de l’IVA. 
  • No has de portar un llibre de registre de l’IVA, tret que, dins de la teva activitat empresarial, també apliquis el règim general de l’IVA. 
  • Hauràs de conservar i registrar les factures dels proveïdors per incloure’n les despeses en el model 130 de l’IRPF. 

Ara ja saps què és el recàrrec d’equivalència i quines obligacions fiscals comporta. T’interessa el món de la gestió comptable? Cursa el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances. Aprendràs a controlar els processos administratius de tota mena d’empreses fent servir les eines més avançades.