Una de les metodologies que fomenten la mentalitat creativa és el pensament de disseny o design thinking. Es tracta d’una de les metodologies més innovadores per a resoldre problemes pel que fa a producte, servei, procés o experiència. Per això, en tots els cicles formatius de #lanovaFP oferim un seminari dedicat a aquesta disciplina. Ara bé, per a saber a què ens referim convé que sàpigues què és el design thinking.

Què és el design thinking

El design thinking és una metodologia que es pot aplicar en qualsevol indústria, no només a la tecnologia o el disseny. Es fa servir per a resoldre problemes complexos per mitjà de l’acció, sense enfocar-se en l’anàlisi del problema. Per a fer-ho, s’estructura en cinc fases:

  • Fer recerca. Empatia envers el públic objectiu (target). Conèixer la màxima informació sobre l’usuari o el client serà la base de tot.
  • Definir les necessitats. Per a poder desenvolupar plantejaments alternatius i propostes de valor.
  • Crear solucions innovadores. Mitjançant la lògica, la imaginació, la intuïció i el raonament sistèmic es plantegen noves possibilitats enfocades al benefici de l’usuari final.
  • Elaborar el prototip. En un procés i metodologia de millora continuada, el prototip és una part més, però mai la versió final. Està en canvi continu.
  • Fer tests. Per mitjà de proves, la millora és contínua al llarg de tot el procés, a fi d’obtenir la màxima satisfacció de l’usuari.

Per què s’hauria d’aplicar el design thinking a l’empresa?

Millora la cultura a la feina, crea processos d’innovació més eficients, disminueix costos i integra els usuaris dins els projectes de les empreses. Així és el design thinking com a metodologia estratègica.

És la metodologia que ajuda a desenvolupar noves propostes, tenint en compte diferents perspectives i situant al centre les necessitats o les inquietuds de l’usuari o el client. Empreses com Apple, Zara, BBVA, IKEA o Airbnb són algunes de les que ja saben què és el design thinking i l’apliquen als seus processos i al seu dia a dia.