Avui dia, les empreses emmagatzemen i gestionen moltes dades dels seus clients: antiguitat, plans contractats, patrons de consum, etc. Ara bé, aquestes dades, a més dutilitzar-se per a facturar i fer estadístiques, es poden fer servir per a predir si un usuari es donarà de baixa i prendre mesures per a evitar-ho.  

Les diferents tècniques i eines de machine learning (aprenentatge automàtic) ens permeten treure el màxim partit de les dades recopilades i passar de ser reactius a ser proactius. Si aconseguim processar adequadament les dades que anem emmagatzemant, ens podrem anticipar a comportaments futurs i prendre millors decisions per al nostre negoci.  

Però, en què consisteix exactament el machine learning? Què és i quines aplicacions té? Tho expliquem a continuació.  

Què és el machine learning i com podem aprofitar-ne les tècniques?

El machine learning és una branca de la intel·ligència artificial que es dedica a crear sistemes que aprenen automàticament. Les tècniques de machine learning desenvolupen algorismes que revisen milions de dades emmagatzemades i identifiquen patrons complexos que ens permeten predir comportaments futurs. A més, aquests sistemes són capaços de millorar de manera autònoma, sense necessitat dintervenció humana.  

La quantitat de dades que generen les empreses actualment no para dincrementar-se exponencialment. Aprofitar aquestes dades per a extreuren informació valuosa és un avantatge competitiu per al teu negoci que no sha dinfravalorar. A més, avui dia aquest tipus de tecnologies està a labast de tothom, ja que el mercat ofereix eines senzilles de machine learning que són molt assequibles per a empreses de qualsevol mida.  

No obstant això, no ens hem de centrar en el volum de dades, ja que és més important tenir dades de qualitat, útils i fiables que tenir milions de dades de les quals no puguem extreure informació valuosa. Per això, si estàs pensant a incorporar aquest tipus deines a la teva empresa, et recomanem que, en comptes dutilitzar big data, comencis amb tècniques més senzilles, com el machine learning supervisat: algorismes que aprenen de les dades introduïdes per una persona. 

Actualment, molts àmbits comercials utilitzen tècniques de machine learning per a millorar les seves prediccions i afinar la presa de decisions. Sectors com el de les compres en línia, la publicitat en línia o els filtres antiinundació treuen el màxim partit daquestes tecnologies.