El big data és un gran negoci en expansió. Les dades recopilades a les aplicacions web, botigues online i altres fonts externes estan creixent exponencialment. A més, arriben des de tots els racons del núvol: des de transaccions comercials i dispositius intel·ligents fins a xarxes socials i serveis d’atenció al client. Davant de la dificultat creixent per a capturar i gestionar grans volums de dades, l’automatització s’ha convertit en una de les principals tendències en big data. 

Si t’interessa la informàtica i t’apassiona l’entorn web, cursa el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions WebAprendràs a desenvolupar i mantenir aplicacions web, garantint l’accés a les dades de manera segura. A més, podràs obtenir l’orientació de Big data o de Desenvolupament d’aplicacions mòbils híbrides. 

Reptes i tendències en big data

Les dades recopilades són crucials per a agilitar i millorar la presa de decisions en les grans empreses. Però la gestió de big data també exigeix molt a les companyies que utilitzen els seus serveis. Aquests són alguns dels reptes als quals s’hauran d’enfrontar les empreses si volen extreure el benefici màxim del big data: 

  • Diferents formats de dades. Per a poder fer una anàlisi profunda es reuneixen múltiples fonts de dades, cadascuna amb el seu format corresponent: base de dades relacionals, estructures d’arxius simples, imatges, etc. La transformació de totes les fonts en un mateix format n’agilitarà l’anàlisi.  
  • Internet de les coses (internet of things, IoT)Per a assegurar que les dades de IoT (internet of things) es manegen amb eficàcia, s’haurà de fer una anàlisi de dades precisa i eficaç, juntament amb accions d’extracció, transformació i càrrega. A més, el gran volum de dades generat requerirà una gestió automatitzada.  
  • Errors humans. Durant les operacions manuals es produeixen errors que resten fiabilitat a l’anàlisi de dades. El volum de dades produïdes per IoT farà que la gestió humana sigui cada vegada més insostenible. 

El repte de l’automatització

Davant d’aquests reptes, l’automatització s’està convertint en una de les tendències de big data més sol·licitada per les grans empreses. Mentre que els usuaris necessiten una ràpida disponibilitat de dades per a l’anàlisi, el veritable valor de les dades només es pot explotar mitjançant una automatització de dades intel·ligent i avançada. L’automatització de big data 

  • Impulsarà la presa de decisions d’una organització i ajudarà a racionalitzar els processos interns i externs.  
  • Permetrà que la propietat intel·lectual es detecti, emmagatzemi i gestioni amb més precisió.  
  • Augmentarà el coneixement d’una empresa i li permetrà ser molt més competitiva i flexible dins dels seus mercats.